Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen julkistustilaisuus

Verkko

Kuulokkeet värikästä tiiliseinää vasten.

Kuva: Unsplash.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusten sarja käsittelee 7-29 -vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Vuoden 2020 vapaa-aikatutkimuksen painotuksena ovat lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastaminen, joita tarkastellaan erityisesti tutkimuksen tilasto-osiossa. Laajempana läpäisevänä teemana on harrastaminen ylipäätään.

Vuoden 2020 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on edeltäjiään laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus. Perinteisen tilasto-osion ohella mukana on kaksi tutkimusartikkelia ja kaksi tausta-artikkelia. Laajennuksen tarkoituksena on tehdä vapaa-aikatutkimuksesta entistä kattavampi kokonaisteos, jossa lasten ja nuorten vapaa-aikaan aukeaa useampia sekä määrällisiä että laadullisia näkökulmia.

Teoksen toimittajan Mikko Salasuon kirjoittamassa tausta-artikkelissa käsitellään nuorten vapaa-ajan harrastamisesta käytyä yhteiskunnallista ja tutkimuskeskustelua sotien jälkeen. Esiin nousee monia samoja kysymyksiä kuin 2020-luvulla toteutettavan “Suomen-mallin” yhteydessä. Tilasto-osiossa (kirj. Mikko Salasuo, Kai Tarvainen ja Sami Myllyniemi) tarkastellaan lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastamista esimerkiksi medioituneen vapaa-ajan, ruutuajan ja netinkäytön sekä kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun näkökulmista. Tilasto-osiota täydentävät Janne Poikolaisen artikkeli lasten ja nuorten musiikkifaniudesta sekä Harri Homin, Maarit Kinnusen ja Antti Honkasen artikkeli nuorten elävän musiikin kuluttamisesta. Timo Kopomaan ja Mikko Salasuon tausta-artikkelissa syvennytään muistitietoaineiston pohjalta “höntsäämiseen”.

Ilmoittautuminen

 Julkistustilaisuus järjestetään 5.5.2021 klo 9–11 Videonet-etätilaisuutena. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Webropol-lomakkeella.

Alustava ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus & valtiovallan tervehdys
9.15 Tulosten esittely
9.55 Artikkelin esittely
10.10 Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset
10.20 Keskustelua
11.00 Tilaisuuden päättäminen

Teoksen tiedot

Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020
Mikko Salasuo (toim.)

Vapaa-aikatutkimuksen 2020 julkaisevat Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto.

Lisätietoa Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.