Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin - Break the Fight! -hankkeen arviointitutkimuksen julkistamistilaisuus

Tiedekulman Think Lounge (2. krs), Yliopistonkatu 4, Helsinki

Minkälaista taide-, liikunta- ja tunnekasvatusta breikkitanssityöpajat ovat yläkouluikäisille? Voiko ammattitanssiteoksella vähentää koulukiusaamista? Kuinka tutkija ja toisaalta katutanssitaiteilija voivat tukea nuorten osallisuutta heitä koskevaan päätöksentekoon, kun aiheena on nuorten oman koulun ilmapiirin parantaminen tai kiusaamisen vähentäminen?

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus itseilmaisuun ja itsetunnon vahvistamiseen taiteen, katukulttuurin tai liikunnan avulla. Kiusaaminen on iso ongelma suomalaisissa peruskouluissa. Breakdance oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa. Samalla tavoin Break the Fight! tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen avulla. Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja 6.–9.-luokkalaisille sekä ammattitanssiteoksia, joita koululaiset pääsevät katsomaan.

Nyt julkistettavassa arviointitutkimuksessa Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (toim. Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018) seurattiin ja arvioitiin breikkitanssin taiteilija-ohjaajien työpajatyöskentelyä, työpajatoimintaa ja nuorten palautetta työpajoista neljän kunnan peruskouluissa. Työpajoihin osallistui yli 1600 yläkoululaista lukuvuoden 2017–2018 aikana. Lisäksi moniääninen tutkijan, kahden tutkimusavustajan ja kuuden yliopisto-opiskelijan kirjoittajaryhmä seurasi ja arvioi Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen kuuntelemaan, keskustelemaan ja nauttimaan pienestä tarjoilusta 5.11.2018 klo 14–16 Helsingin yliopiston Tiedekulman Think Loungeen (2. krs), Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Ohjelma

Klo 14 Breakdance battle

Pullakahvi- ja fruitietarjoilu

14.30 Tervetuloa: koreografi ja Break the Fight -toiminnanjohtaja Arja Tiili

14.45 Kirjan toimittajan puheenvuoro: VTT, dos., erikoistutkija Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto)

15.05 Kommenttipuheenvuoro: tutkija Venla Sykäri (Helsingin yliopisto)

Mukana keskustelemassa kirjan muista kirjoittajista graduntekijä Veronica Hellström sekä tutkimusavustajat Susanna Jurvanen ja Noora Järvi.

15.40 Mercedes Bentso: Viimeinen koulupäivä -musiikkivideo

15.55 Päätössanat Arja Tiili ja Sofia Laine

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii folkloristiikan yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander Helsingin yliopistosta.

Julkistamistilaisuus järjestetään osana XVII Nuorisotutkimuspäiviä, jonka teemana ovat nuorisokulttuurit ja hyvinvointi. Samalla juhlitaan Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuotta.

Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaa ja tarjoilua on noin 50 ensimmäiseksi paikalle saapuvalle.

Ks. tietosuojaselosteemme. Tilaisuudessa kerätään osanottajien nimet tilanvuokra- ja tarjoilulaskun liitteeksi, ja niitä säilytetään kirjanpidossa määräaikaisesti. Tiedot erikoisruokavalioista on hävitetty heti, kun tilaus on tehty.

Kirjan voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta ja se julkaistaan myös verkossa.

Tervetuloa!