Hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvo - Todellisuus kohtaa tavoitteet

Kansallismuseo, HelsinkiOnko Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa?

Reilussa yhteiskunnassa hyvinvointi jakaantuu tasaisesti, mutta tavoite on osoittautunut haasteelliseksi niin palveluille kuin koko yhteiskunnalle. Miksi sosioekonomiset terveyserot ovat kasvaneet, vaikka suomalaisten hyvinvointi ja terveys ovat jatkuvasti kohentuneet? Miksi terveys ja hyvinvointi eivät jakaudu väestön keskuudessa tasa-arvoisesti?

Ongelmia ei ratkaista yksinään sillä, että yritetään saada yhä useampi ihminen valitsemaan terveet elämäntavat. Pysyvää muutosta varten tarvitaan myös muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin ja palvelujärjestelmän toimintaan.

Terveyseroista, hyvinvoinnista ja tasa-arvosta keskustellaan tutkijoiden, ammattilaisten ja päättäjien kesken Helsingissä 18.9. Kansallismuseossa järjestettävässä valtakunnallisessa seminaarissa.

Seminaarin järjestää Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (PROMEQ). Hankkeen tavoitteena on paneutua sosioekonomisiin terveyseroihin ja ratkaisukeinoihin yhdessä niiden ihmisten kanssa, joita erot kovimmin koskettavat. PROMEQ-osahankkeita toteuttavat Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Lapin yliopistot, ETLA sekä Nuorisotutkimusseura. 

Päivän pääpuhujana on professori, Sir Michael Marmot (Institute of Health Equity) Lontoosta. Sir Marmot on kansainvälisesti tunnettu, arvostettu terveyserojen asiantuntija. Hän on johtanut terveyseroihin keskittyviä tutkimusryhmiä yli 40 vuotta, ja hän omaa kunniatohtorin arvonimen 17 yliopistosta. Sir Marmot on kirjoittanut kaksi alan arvostetuinta tietokirjaa sosioekonomisen aseman vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin: ”The Health Gap” (2015) ja ”Status Syndrome” (2004). Lisäksi Sir Marmot laati Englannin hallituksen pyynnöstä strategisen katsauksen sosioekonomisista terveyseroista: ”Fair Society, Healthy lives” (2010).

PROMEQ-hankkeen pyrkimyksiä ja innovatiivisia tutkimustapoja valottaa tutkimusta johtava professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta, ja hankkeen tutkijat esittelevät ensimmäisen vaiheen tuloksia koskien pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohessa seminaarin alustava ohjelma, englanninkielisissä osuuksissa on tulkkaus.

Alustava ohjelma (pdf)

Tapahtumaan voi ilmoittautua ennakkoon (25.5. mennessä) osoitteeseen: tea.nevanpera@ulapland.fi.

Lisätietoja seminaarista: professori Marja Vaarama, marja.vaarama@uef.fi, puh. 050-4134349 ja tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, tomi.maki-opas@uef.fi, puh. 040-7673771.