Liikuntajärjestelmä harhapoluilla? Näkökulmia tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja kansalaisten terveyden edistämisestä liikunnassa ja urheilussa

Helsinki

Seminaari 13.12. klo 12–15.45, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Uusi liikuntalaki astui voimaan vuonna 2015. Sen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Lakitekstistä huolimatta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset jäävät usein juhlapuheita lukuun ottamatta liikunnan ja urheilun marginaaliin. Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan arjessa kokeman syrjinnän ja epätasa-arvon sijaan urheilun eettisiksi ongelmiksi on nostettu ottelutulosten manipuloinnin kaltaiset hyvät viholliset. Seminaarissa pohditaan liikuntalain lähtökohtien läpi yhteiskunnallisia perusarvoja ja -kysymyksiä.

Päivi Bergin ja Marja Kokkosen toimittamassa kirjassa Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (Nuorisotutkimusverkosto 2016) tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vapaa-ajan liikunnassa ja urheilussa ja toisaalta näiden elämänalueiden epäkohtia, kuten rasismia ja muita syrjinnän muotoja. Kirjan toimittajat ja osa kirjoittajista esittelevät seminaarissa aihepiiriä, jota kommentoi asiantuntijapaneeli.

Urheiluliikkeen lähihistoriaa ja nykytilaa tarkastellaan seminaarissa Mikko Salasuon johtaman Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) päättyvän yhteishankkeen Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017) havaintojen ja tulosten pohjalta. Aiheet ulottuvat liikkuvista lapsista aina valtakunnallisten liikuntajärjestöjen johtoon.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Mikko Salasuo.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset viimeistään 7.12. verkkolomakkeella: https://www.lyyti.fi/reg/Liikuntajarjestelma_harhapoluilla_seminaari_9135.

Kuva: Sami Perttilä

Ohjelma

klo 12–12.30 kahvi 

klo 12.30 Avaus: Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto 

klo 12.40 Urheilun takapuoli -teoksen toimittajat Päivi Berg ja Marja Kokkonen 

klo 12.50 Urheilun takapuoli -teoksen kirjoittajien puheenvuorot:

Anna Kavoura: (Re) negotiating an athlete’s identity during training and researching judo in Finland

Hanna Ojala: Äijäjooga sukupuolen ja iän neuvottelun kenttänä

Marja Peltola: Ohjaajan väkivaltainen käyttäytyminen liikuntaharrastuksissa: sukupuolen ja maahanmuuttotaustan merkitys lapsiuhritutkimuksen valossa

Riikka Turtiainen: Naisjoukkueurheilijat sosiaalisessa mediassa – sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden esityksiä haastamassa

Päivi Berg: Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa

Marja Kokkonen: Syrjintä ja henkinen pahoinvointi seksuaalivähemmistöjen liikuntaharrastuksissa

klo 14.00 Kommenttipuheenvuorot:

tutkijatohtori Tuomas Zacheus, Turun yliopisto

Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen Minna Minkkinen

Valo ry:n tasa-arvotyön koordinaattori Sari Kuosmanen

klo 14.30–15.00 Kati Lehtonen: Identiteettikriisi ja staattiset verkostot, Kentiltä kabinetteihin -hanke

klo 15–15.30 Päivi Berg: Liikkuva luokka, Kentiltä kabinetteihin -hanke

klo 15.30 Loppupuheenvuoro: nuorisoasiainneuvos Kimmo Aaltonen