Nuorisotutkimusseuran ohjelmaosiot NUORI2017-tapahtumassa

Tampere-talo

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua. Monipuolinen ja ajankohtainen ohjelma vahvistaa osallistujien tietoja ja taitoja, antaa oivalluksia sekä käsittelee ajankohtaisia aiheita niin toimialan sisältä kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 2700 nuorisoalan ammattilaista.

Tapahtuman järjestävät Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat, Valtakunnallinen työpajayhdistys ja Nuorisotutkimusseura.

Lue lisää tapahtuman omilta sivuilta: www.nuori2017.fi

Nuorisotutkimusseuran tuottamat ohjelmaosiot NUORI2017-tapahtumassa

Maanantai

Tubettajista gamereihin – netin fani-ilmiöt

Ma 27.3. klo 14.00–15.15 Opus 4

Internet ja sosiaalinen media ovat viime vuosina mullistaneet fanikulttuuria perustavanlaatuisesti. Tässä paneelissa pohditaan sitä, millaisia vaikutuksia internetillä on ollut nuorten faniuteen ja millaisia ovat verkon fani-ilmiöt tänä päivänä. Yleisluontoisemman fanikulttuurin tarkastelun ohella syvennymme erityisesti kahteen ajankohtaiseen verkkofaniuden muotoon: ”tubettamiseen” ja pelifaniuteen. Aihepiiriä avaavat Janne Poikolainen Nuorisotutkimusseurasta, Heikki Luoto Nuorten mielenterveysseura Yeesistä ja Maria Törhönen Tampereen yliopistosta.

Tiistai

Nuoret palvelujärjestelmässä - osallisuutta ja ohituksia

Ti 28.3. klo 9.00–10.15 Maestro

Millaisia kokemuksia nuorilla on erilaisista palveluista?
Koetaanko kohtaamisia, voidaanko vaikuttaa vai tullaanko ohitetuiksi? Miten osallisuutta voitaisiin parantaa?

Tilaisuudessa Marja Peltola ja Jenni Moisio Nuorisotutkimusverkostosta kertovat tuloksia tutkimuskatsauksesta, jossa analysoitiin 225 viimeaikaista suomalaista tutkimusta lasten ja nuorten palvelukokemuksista. Tapausesimerkin palvelujärjestelmän sisältä kertoo Elina Pekkarinen, joka valottaa nuorten aikuisten kokemuksia asemastaan lastensuojelussa. Koetaanko kohtaamisia edes silloin, kun ollaan tarkimman valvonnan alaisina?

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki nuorten palvelukokemuksista kiinnostuneet kuulijat. Esitysten lisäksi tilaisuudessa on runsaasti aikaa keskustelulle.

Ohjelma:

VTT Marja Peltola & VTM Jenni Moisio "Lasten ja nuorten palvelukokemukset tutkimusten valossa"
VTT Elina Pekkarinen "Valvonnan ytimessä - kohtaamisen marginaalissa. Nuorten kokemuksia lastensuojelusta"

Yhteisöpedagogiikan lupaus?

Ti 28.3. klo 10.45–12.15 Maestro

Round table -debatti, jossa jännite viritetään kahden teesin avulla:

1) Nuoret puuttuvat nuorisotyön kehityshankkeista, hankkeet palvelevat lähinnä aikuiseseksperttien ammatillisen kehittämisen tarpeita. Kysymys raadille: mitä on tehtävä?

2) Kaiken nuorisotyön perusta, ryhmätaju ja ryhmäosaaminen on työssämme vain hiljaisesti läsnä niin kehityshankkeissa, yhteisöpedagogiikassa kuin nuorisotyössäkin. Kysymys raadille: onko näin ja mitä on tehtävä?

Keskustelua johdattelevat Humakin yliopettaja Johanna Kuivakangas ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala.

Debatiin osallistuvat - Riikka Åstrand, Vantaan nuorisopalveluiden johtaja, Viljami Kinnunen, hankekoordinaattori, Kokkolan nuorisopalvelut, Seppo Körkkö, Inarin nuorisopomo, Kati Soanjärvi, Jyväskylän kaupungin nuorten palvelujen päällikkö ja Humakin opiskelija Laura Saartoala.

Ohjelman tuottavat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuorisotutkimusseura.

Kansainvälinen nuorisotyö: vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet

Ti 28.3 klo 10.45–12.00 Sonaatti 1

Työpaja esittelee Suomen nuorisokeskusyhdistyksen (SNK ry) ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyössä toteuttaman Boost Your Possiblities – Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning -hankkeen (Erasmus+, 2015–2017) keskeiset tutkimus- ja kehittämistulokset.

Hankkeessa on tutkittu nuorten kompetenssien kehittymistä nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen työn seurauksena, toiminnan vaikutuksia aluekehittämiseen sekä kartoitettu toiminnan kehittämistarpeita. työpajassa myös pohditaan kansainvälisen osaamisen merkitystä nykynuorten arjessa. Äänessä on hankkeen kansainvälinen tutkimustiimi: Anu Gretschel (Suomi), Tina Cupar (Slovenia) ja Merle Linno (Viro).

Nuorten ruokakasvatus eri kentillä

Ti 28.3. klo 14.30–15.30 Linna

Tule kuuntelemaan nuoriin ja ruokaan liittyvää ajankohtaista keskustelua! Puheenvuoroissa eri alojen asiantuntijat tuovat esiin nuorten ruokakasvatuksen hyviä käytäntöjä ja tutkimustuloksia niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Ohjelma tarjoaa kattavan kuvan ruokakasvatuksen nykytilasta Suomessa sekä käytännönläheisiä vinkkejä ruokakasvatuksen toteutukseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Ohjelmassa kuullaan seuraavat puheenvuorot:

Nuorten ruokakasvatus koulussa ja vapaa-ajalla
Eila Kauppinen, KM, väitöstutkija ja Kristiina Janhonen, KT, postdoc-tutkija

Oppilaiden osallisuus kouluruokailun kehittämisessä – puhetta vai tekoja?
Henri Karjula, projektipäällikkö, Oma valinta hanke, Nuorten Akatemia

Ruokakoulut ja kerhotoiminta alakouluikäisten lasten ruokaosaamisen vahvistajina
Marjaana Liukko, nuorisotyön johtaja, Suomen 4Hliitto

Ruoan ja ruoanvalmistuksen merkitys nuorten työpajatoiminnassa
Matilda Wrede-Jäntti, VTT, tutkija, Nuorisotutkimusseura ry & THL

Marttojen Arki sujuvaksi -kurssit itsenäisen elämän apuna
Päivi Känsälä, koordinaattori, Arki sujuvaksi toiminta, Marttaliitto ry

Innostutaan yhdessä ruokakasvatuksesta

Ti 28.3. klo 16.00–17.00 Partio 2

Tervetuloa innostumaan, ideoimaan ja oppimaan ruokakasvatuksesta ja tutustumaan muihin asiasta kiinnostuneisiin. Työpajassa työstämme yhdessä ruokakasvatuksen ajankohtaisia teemoja: nuorten innostaminen ruoanvalmistukseen ja terveelliseen syömiseen, ruoka ja yhdessä syöminen tukemassa nuorten kasvua ja kehitystä, ruokakasvatus tukemassa nuorten urheiluharrastuksia ja arkiliikuntaa sekä ruokakasvatus somessa. Tulevaisuuden kannalta tärkeänä teemana nostamme myös kysymyksen siitä, millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta tavoitamme mahdollisimman paljon nuoria.

Ohjelmassa mukana:

Kristiina Janhonen, KT, postdoc-tutkija, Nuorisotutkimusseura

Päivi Känsälä, koordinaattori, Arki sujuvaksi -toiminta, Marttaliitto ry

Eila Kauppinen, KM, KTM, väitöstutkija, Helsingin yliopisto, kotitalousopettajakoulutus

Lasten ja nuorten äänet palvelukentillä - julkistamistilaisuus

TI 28.3. klo 16.00–17.00 Linna

Tiedetäänkö Suomessa, mitä lapset ja nuoret ajattelevat erilaisista palveluista? Millaisia ovat heidän kokemuksensa osallisuudesta, kohtaamisesta ja äänensä kuuluvuudesta? Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat voimakkaassa muutoksessa.

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnisti selvityksen lasten ja nuorten palvelukokemuksista 2000-luvun Suomessa. Selvityksen toteuttivat Nuorisotutkimusseuran tutkijatohtori Marja Peltola ja tutkija Jenni Moisio. 224 tutkimukseen perustuva analyysi tuo uutta tietoa lasten ja nuorten osallisuudesta palvelujärjestelmässä. ”Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentällä – Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon” julkaistaan NUORI2017 -tapahtumassa. Samalla pohditaan osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen kysymyksiä.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, joka hallitusohjelman mukaisesti pyrkii lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Muutosohjelmassa uudistetaan laajasti lasten ja perheiden palvelujen toimintaa, muun muassa lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja vaativimpia palveluita ja lastensuojelua.

Nuori ja vanhempien ero

Ti 28.3. klo 16.00–17.00 Sopraano

Tässä työryhmässä käsitellään nuorten kokemuksia vanhempien erosta ja eron jälkeisistä perhesuhteista, ja esitellään menetelmiä nuorten tukemiseksi vanhempien erotessa.

Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Sinikka Aapola-Kari kertoo esityksessään nuorten kokemuksista Nuoret ajassa -tutkimushankkeen haastattelujen perusteella.

Kasper ry:n työntekijät esittelevät Kasperissa kehitettyjä monipuolisia työvälineitä ja menetelmiä vanhempien eron kokeneen nuoren tukemiseksi.

Keskiviikko

Työhyvinvointia ja joukkuepeliä. Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä

Ke 29.3. klo 10.30–12.00 Riffi

Tule kuuntelemaan, kommentoimaan ja evästämään työn alla olevia Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopiskelijoiden pro gradu -tutkielmia.

Tutkimuksiaan esittelevät Teija Henriksson nuoriso-ohjaajien työhyvinvoinnista ja Sini Hemmilä poikien jalkapallojoukkueen yhteisöllisyydestä. Töitä kommentoivat aihepiirien tutkijat. Mukana on myös graduntekijöitä ympäri maan sekä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opettajia.