Kirjanjulkistus- ja keskustelutilaisuus ”Keskellä ei-mitään? Nuorten elämänraameja syrjäseudulla”

Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Keskiviikkona 18.5.2016 klo 15.00–17.30 Säätytalolla, Helsingissä osoitteessa Snellmaninkatu 9–11

Tilaisuus on kaikille avoin, mutta ennakkoilmoittautumiset ovat pakollisia. Ilmoittautumiset 10.5. mennessä sähköisellä lomakkeella.

Tilaisuudessa julkistetaan Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä -teos (toim. Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö) sekä keskustellaan edellisellä viikolla, 13.5. Inarissa julkistettavasta Tomi Kiilakosken englanninkielisestä raportista Barentsin alueen nuorista (I am Fire but my Environment is the Lighter: A Study on Locality, Mobility, and Youth Engagement in the Barents Region). Raportista tulee ensisijaisesti verkkojulkaisu, mutta sitä voi tilata myös painettuna versiona Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta 13.5. alkaen. Molemmat teokset ovat tilaisuudessa myynnissä.

Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.)
Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. Tarkastelun lähtökohta on alue-, tasa-arvo- ja nuorisopoliittisesti kriittinen: reuna-alueilla nuorten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi koulutukseen, harrastuksiin tai kansalaistoimintaan ovat selkeästi niukemmat kuin kaupungissa. Ydinkysymykseksi nousee liikkumisen vaikeus, julkisen liikenteen puute, jonka vuoksi nuorten arki on monella tavalla työlästä ja rajoitettua. Hylkysyrjässä elämästä kuitenkin tehdään elettävää rakentamalla arkea ja tulevaisuutta omatoimisesti ja tiiviiden sosiaalisten verkostojen varassa.

”Hylkysyrjä voidaan sijoittaa kartalle ja nähdä maantieteellisesti. Sen voi kuitenkin määrittää myös henkiseksi olemiseksi, mielentilaksi, jossa ihminen saattaa kokea olevansa sivussa täysivaltaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kansalaisuudesta. Henkistä hylkysyrjäisyyttä on mahdollista kokea vaikkapa Kolmen sepän patsaalla, mutta kahden hylkysyrjän loukku – mentaalinen ja maantieteellinen – on arkista totta vain syrjäkylillä, siellä, missä kilometrit eristävät konkreettisesti.” (Esko Hartikainen)

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 178, Liike-sarja, ISBN 978-952-7175-05-7, ISSN 1799-9219, nid, sisältää värikuvia, 159 s.


Ohjelma:

15.00–15.30 kahvi

15.30–17.30 keskustelua kahdesta syrjäseudun nuoria käsittelevästä teoksesta:

Päivi Armila esittelee Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä -kirjaa ja Tomi Kiilakoski I am Fire but my Environment is the Lighter -raporttia.

Jaana Wallden (OKM) kommentoi teoksia käytännön nuorisopolitiikan näkökulmasta.

Maija Lanas Oulun yliopistosta reflektoi teemaa puheenvuorossaan Nuorten elämien syrjät ja keskustat