Näkökulma

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia niin päätöksentekijöille, nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin nuorten asioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Näkökulmien tekstit voivat nousta hankejulkaisujen pohjalta, mutta yhtä lailla jostakin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta teemasta. Näkökulman kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai tietyn tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä.

Näkökulma-sarjan ISSN-tunnus on 2736-9439.

Lisätiedot

Sarianne Karikko
Viestintäpäällikkö
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5313

Näkökulma-sarjassa ilmestyneet erilliset kirjoitussarjat:

Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä

Kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajalta. Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen, Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella toteutetun Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tulokset. Tulosten raportointi verkkojulkaisujen muodossa mahdollistaa nuoria koskevan tutkimustiedon tuomisen tuoreeltaan poliittisen päätöksenteon tueksi.

Fanikulttuuri. Nyt

Kirjoitussarja paneutuu tämän päivän fani-ilmiöihin nuorison, nuoruuden ja nuorisokulttuurin näkökulmasta. Sarjan tekstit avaavat fanikulttuurin eri osa-alueita yleistajuisella mutta silti analyyttisella otteella. Kuukausittain julkaistavien tekstien taustalla on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita.

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimus ja nuoriso -kirjoitussarjassa tarkasteltiin erilaisia arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille, erilaisilla menetelmillä sidosryhmiä unohtamatta. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa arviointitutkimuksesta kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakeneiden nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa vuosien 2015-2016 turvapaikkakriisin aikana. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden arkea elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuoruus hallitusohjelmassa

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman (2015) nuorisovaikutuksia. Teksteissä parikymmentä alansa tutkijaa pureutui aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta.

Ilmestyneet Näkökulmat

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria

Jenni Lahtinen & Riku Laine & Tuuli Pitkänen

Nuorten kokemaa stressiä kysyttiin touko-kesäkuun vaihteessa Nuorisotutkimusseuran Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen aineistonkeruun toisella kierroksella. Tässä kirjoituksessa tar...

Lue lisää

Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella

Sofia Laine, Susanna Jurvanen, Emilia Hiltunen, Lotta Leiwo, Tommi Leppänen, Katariina Leppänen, Iina Marttila, Visa Ollikainen, Ritva Pohti, Henrik Seppänen, Mari Stolt, Timo Suojanen & Henriikka Tilli

Pienen resurssin arviointitutkimushanke voi tehdä monella tapaa hedelmällistä yliopistoyhteistyötä. Tämä teksti syntyi kenttätyökurssilla, jossa humanististen alojen perustutkinto-opiskelijat pääsivät...

Lue lisää

Nuorisotyötä koronan aikaan

Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan nuorten kokemuksia nuorisotyöstä korona-aikana. Artikkeli on kolmas osa talvella 2020–21 ilmestyvästä Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjasta...

Lue lisää