Näkökulma

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia niin päätöksentekijöille, nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin nuorten asioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Näkökulmien tekstit voivat nousta hankejulkaisujen pohjalta, mutta yhtä lailla jostakin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta teemasta. Näkökulman kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai tietyn tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä.

Näkökulma-sarjan ISSN-tunnus on 2736-9439.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Näkökulma on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toimintaa. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Lisätiedot

Sarianne Karikko
Viestintäpäällikkö
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5313

Näkökulma-sarjassa ilmestyneet erilliset kirjoitussarjat:

Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä

Kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajalta. Pandemiajakson pitkittyessä on syntynyt jaettu näkemys, jonka mukaan lapset ja nuoret ovat yksi pahiten rajoitustoimenpiteistä kärsineistä ryhmistä. Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen, Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella toteutetun Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tulokset. Tulosten raportointi verkkojulkaisujen muodossa mahdollistaa nuoria koskevan tutkimustiedon tuomisen tuoreeltaan poliittisen päätöksenteon tueksi.

Fanikulttuuri. Nyt

Kirjoitussarja paneutuu tämän päivän fani-ilmiöihin nuorison, nuoruuden ja nuorisokulttuurin näkökulmasta. Sarjan tekstit avaavat fanikulttuurin eri osa-alueita yleistajuisella mutta silti analyyttisella otteella. Kuukausittain julkaistavien tekstien taustalla on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita.

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimus ja nuoriso -kirjoitussarjassa tarkastellaan erilaisia arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille, erilaisilla menetelmillä sidosryhmiä unohtamatta. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa arviointitutkimuksesta kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat kuvaavat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuoruus hallitusohjelmassa

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia. Teksteissä parikymmentä alansa tutkijaa pureutuu aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta.

Ilmestyneet Näkökulmat

Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana

Jenni Lahtinen & Eila Kauppinen

Korona-aika on ollut nuorille monella tavalla poikkeuksellista aikaa muun muassa etäopetuksineen, kavereiden ja sukulaisten tapaamisrajoituksineen sekä harrastusten keskeytymisineen. Tässä kirjoitukse...

Lue lisää

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria

Jenni Lahtinen & Riku Laine & Tuuli Pitkänen

Nuorten kokemaa stressiä kysyttiin touko-kesäkuun vaihteessa Nuorisotutkimusseuran Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen aineistonkeruun toisella kierroksella. Tässä kirjoituksessa tar...

Lue lisää

Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella

Sofia Laine, Susanna Jurvanen, Emilia Hiltunen, Lotta Leiwo, Tommi Leppänen, Katariina Leppänen, Iina Marttila, Visa Ollikainen, Ritva Pohti, Henrik Seppänen, Mari Stolt, Timo Suojanen & Henriikka Tilli

Pienen resurssin arviointitutkimushanke voi tehdä monella tapaa hedelmällistä yliopistoyhteistyötä. Tämä teksti syntyi kenttätyökurssilla, jossa humanististen alojen perustutkinto-opiskelijat pääsivät...

Lue lisää