Näkökulma

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia niin päätöksentekijöille, nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin nuorten asioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Näkökulmien tekstit voivat nousta hankejulkaisujen pohjalta, mutta yhtä lailla jostakin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta teemasta. Näkökulman kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai tietyn tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä.

Näkökulma-sarjan ISSN-tunnus on 2736-9439.

Lisätiedot

Sarianne Karikko
Viestintäpäällikkö
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5313

Näkökulma-sarjassa ilmestyneet erilliset kirjoitussarjat:

Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä

Kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajalta. Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen, Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella toteutetun Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tulokset. Tulosten raportointi verkkojulkaisujen muodossa mahdollistaa nuoria koskevan tutkimustiedon tuomisen tuoreeltaan poliittisen päätöksenteon tueksi.

Fanikulttuuri. Nyt

Kirjoitussarja paneutuu tämän päivän fani-ilmiöihin nuorison, nuoruuden ja nuorisokulttuurin näkökulmasta. Sarjan tekstit avaavat fanikulttuurin eri osa-alueita yleistajuisella mutta silti analyyttisella otteella. Kuukausittain julkaistavien tekstien taustalla on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita.

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimus ja nuoriso -kirjoitussarjassa tarkasteltiin erilaisia arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille, erilaisilla menetelmillä sidosryhmiä unohtamatta. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa arviointitutkimuksesta kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakeneiden nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa vuosien 2015-2016 turvapaikkakriisin aikana. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden arkea elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuoruus hallitusohjelmassa

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman (2015) nuorisovaikutuksia. Teksteissä parikymmentä alansa tutkijaa pureutui aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta.

Ilmestyneet Näkökulmat

Kohti uutta normaalia?

Alix Helfer & Konsta Happonen

Kaksi vuotta voi tuntua pitkältä ajalta etäkoulussa tai poikkeusoloissa. Kysyimme nuorilta puhelinhaastatteluin, mikä oli heidän kokemuksensa koronarajoituksista ja -tilanteesta keväällä 2022. Poikke...

Lue lisää

Nuorten osallisuus muistettava myös kriisin aikana

Alix Helfer & Sinikka Aapola-Kari

Koronaepidemian ja siihen liittyneiden rajoitustoimien seurauksena nuorten aikuisten mahdollisuudet omaa elämää koskeviin valintoihin kaventuivat. On tärkeää kehittää tapoja kuunnella ja osallistaa nu...

Lue lisää

Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista

Alix Helfer, Riku Laine, Jenni Lahtinen & Tuuli Pitkänen

Koronarokotteen ottaminen ja suhtautuminen koronapassiin olivat vilkkaita keskustelun aiheita syksyllä 2021. Nuorisotutkimusseura selvitti 15–24-vuotiaiden nuorten asenteita koronarokotuksiin ja -rajo...

Lue lisää

Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021.

Tomi Kiilakoski, Jenni Lahtinen, Eila Kauppinen

”Kulttuuri ja kasvatus ovat arkisia”, kirjoitti kulttuurintutkimuksen klassikko Raymond Williams ja jatkoi: ”on lukemattomia ihmisiä, joiden elämässä poikkeuksellisen nopeasti tapahtuvat muutokset aih...

Lue lisää

Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana

Jenni Lahtinen & Eila Kauppinen

Korona-aika on ollut nuorille monella tavalla poikkeuksellista aikaa muun muassa etäopetuksineen, kavereiden ja sukulaisten tapaamisrajoituksineen sekä harrastusten keskeytymisineen. Tässä kirjoitukse...

Lue lisää