15. Nuorisotyö, nuorten palvelut ja niiden arviointi

Työryhmässä on kolme esitystä, joiden abstraktit ovat alla. 

  1. Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Nuorisotyön arvioinnin haasteet
  2. Pirjo Junttila-Vitikka (vapaa tutkija): Miten kasvatus taipuu arvioitavaksi nuorisotyössä?
  3. Anna Anttila & Eeva Ahtee (Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Hyvä vapaa-aika -hanke):
    Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta

1. Nuorisotyön arvioinnin haasteet

Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto)

Esityksessä pyritään vastaamaan kysymykseen, miten arviointi tulisi rakentaa osaksi nuorisotyön prosesseja. Esimerkkeinä käytetään lyhyesti kolmea erilaista tapausta: nuorten vaikuttamisen prosessia, nuorille suunnattua chat-palvelua ja kansainvälisen nuorisotyön toteuttamista verkostomaisesti. Mitä arvioinnissa jää helposti katveeseen ja jääkö jotain aina lopullisesti tavoittamatta? Esityksessä esitellään myös tutkijan kentän kanssa yhteistyössä kehittämä avoimen nuorisotyön kokonaisvaltaiseksi tarkoitettu arviointiväline ja keskustellaan sen(kin) rajoitteista. Pessimismi ei kuitenkaan ole esityksen avainsana.

2. Miten kasvatus taipuu arvioitavaksi nuorisotyössä?

Pirjo Junttila-Vitikka (vapaa tutkija)

Kasvatus on suhteellisen laajasti hyväksytty nuorisotyön ydintehtäväksi, vaikka sitä ei toiminnan kuvauksissa vielä liiemmin viljellä. Mieluummin puhutaan nuoren tukemisesta, kohtaamisesta, ohjaamisesta tai vaikkapa sosiaalisesta vahvistamisesta ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä. Mutta miten kasvatus taipuu arvioitavaksi? Miten kasvun vaikutuksia voi todentaa ja keneltä asiasta kannattaa kysyä?

3. Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta

Anna Anttila & Eeva Ahtee (Helsingin kaupunki)

Pohdimme ja käsittelemme nuorisoalan käytännön kentältä ja kehittämistyöstä nousevia harrastamisen ja vapaa-ajan teemoja: minkälaisia ovat nuorten omat tulkinnat ja näkökulmat hyvästä vapaa-ajasta ja harrastuksista. Miten nuorisotyö ja nuorisotutkimus tavoittavat nuorten omaehtoisen toiminnan? Miten suhtautua hiljaisuuteen ja hiljaisiin nuoriin? Miten voi tietää, mitä jää huomaamatta? Pitääkö piilossa olevaan vapaa-aikaan puuttua? Ajatuksemme perustuvat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushankeen (2013-2017) tuloksiin ja niiden jatkojalostamiseen. http://vapari.munstadi.fi