Esitelmä- ja posterikutsu: Nuorisotutkimuspäivät 2021

Nuorisotutkimuspäivien 2021 teemana on Käännekohtia, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä. Haemme nyt esityksiä työryhmiin sekä postereita.

Lue lisää

Jatkorahoitusta nuorten korona-ajan kokemusten tutkimukselle

Nuorisotutkimusverkoston toteuttama hanke nuorten kokemuksista korona-aikana on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoituksen. Pandemiatilanteen pitkittyminen ja laaja-alaiset rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet monin tavoin lapsiin ja nuoriin, joten seurantatieto heidän kokemuksistaan on äärimmäisen tärkeää.

Lue lisää

Tutkimuskatsauksessa tarkastellaan koulunuorisotyön määritelmiä ja tavoitteita

Koulu on yhteiskunnan palveluverkoston solmukohta, jossa työskentelee joukko nuorten hyvinvointia tukevia ammattilaisia. 2000-luvulla oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö on lisääntynyt voimakkaasti ja sen potentiaali on tunnistettu myös valtiovallan tasolta. Mutta miksi kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä oikeastaan pitäisi kutsua tai mikä on sen rooli suhteessa muihin koulussa työskenteleviin ammattiryhmiin?

Lue lisää

Uusia tutkimushankkeita

Hiljattain käynnistyneissä tutkimushankkeissa tarkastellaan muun muassa lasten musiikkifaniutta, nuorten toimintaympäristöjä ja paikkatajua pääkaupunkiseudulla korona-aikana, alle 30-vuotiaiden vanhempien perhevapaiden käyttöä Pohjoismaissa sekä nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä.

Lue lisää

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaan

Nuorisotutkimusseura julkaisee nuoria ja nuoruutta käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme sekä verkoston omissa tutkimusprojekteissa syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Julkaisut voivat olla väitöskirjoja, väitöskirjan jälkeisiä monografioita, artikkelikokoelmia tai yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage