Harrastustakuu-tutkimusraportti selvittää harrastustakuun toteutumista kunnissa

Harrastaminen lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä. Vuonna 2017 hallitus kirjasikin puoliväliriihessä tavoitteekseen taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskuksessa toteutettu tutkimusraportti kuitenkin osoittaa, että tämän niin sanotun harrastustakuun toteutuminen kunnissa on vasta alkuvaiheessa.

Lue lisää

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimuksille vaikuttaa olevan nykypäivänä tilausta. Tutkimukselta toivotaan yhä enemmän tukea ja ohjausta niin käytännön toiminnan kehittämiseen, kuin poliittisen päätöksenteon tueksi. Aviointitutkimuksen ajankohtaisuudesta johtuen Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjassa käynnistyy uusi Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja.

Lue lisää

Nuorisobarometrin 2018 tulokset englannin- ja ruotsinkielisenä julkaisuna

Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto tuottivat vuoden 2018 Nuorisobarometrin tuloksista sekä englannin- että ruotsinkieliset tiiviit versiot. Vuoden 2018 barometrin teemana on politiikka ja vaikuttaminen Euroopassa. Tiivistelmässä kootaan kansainväliselle yleisölle kiinnostavimmat tulokset. Tiivistelmät ovat ajankohtaisia esimerkiksi EU-puheenjohtajuuden myötä.

Lue lisää

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko nuorisotoimialaa.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description