Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -tutkimuksen julkistustilaisuus tiistaina 29.10.2019

Tilaisuudessa julkaistaan Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -kyselytutkimus, jonka on toteuttanut Leena Haanpää. Vuonna 2018 aloittaneen Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskuksen (OSKE) yksi tehtävä on ollut selvittää lasten ja nuorten harrastamisen ja harrastustarjonnan yhdenvertaisuutta Suomen kunnissa, ja tutkimusraportti kokoaa tämän selvitystyön tulokset. Raportti tuottaa tietoa harrastustakuusta ja sen toimeenpanosta Suomen kunnissa ja kerryttää lasten ja nuorten harrastamisen tietopohjaa. Tilaisuudessa keskustellaan tutkimuksen keskeisistä havainnoista yhdessä tutkijoiden ja osallistujien kanssa.

Aika: tiistai 29.10.2019 klo 12:30–15:00
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 505 (5 krs.), 00170 Helsinki

Lue lisää

Nuorisotutkimuspäivien ilmoittautuminen on käynnissä

Nuorisotutkimuspäivien 2019 ilmoittautuminen on käynnissä. XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä Mikkelissä 7.-8.11.2019. Päivien pääpuhujina toimivat Associate Professor Shakuntala Banaji (London School of Economics), apulaisprofessori Eeva Luhtakallio (Tampereen yliopisto), Lars Hierta Professor of Political Science Michele Micheletti (Stockholms universitet) ja apulaisprofessori Arto O. Salonen (Itä-Suomen yliopisto). Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimuksille vaikuttaa olevan nykypäivänä tilausta. Tutkimukselta toivotaan yhä enemmän tukea ja ohjausta niin käytännön toiminnan kehittämiseen, kuin poliittisen päätöksenteon tueksi. Nuorisotutkimusverkostossakin on toteutettu viime vuosina useita arviointitutkimuksia. Tästä arviointitutkimuksen ajankohtaisuudesta johtuen Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjassa käynnistyy uusi Arviointitutkimus ja nuoriso 2-0 -kirjoitussarja.

Lue lisää

CfP: Biocapitalist and precarious futures? Young people and the future of work

The labour markets are undergoing significant transformation: the rise of knowledge and immaterial economies, the disappearance of mid-level skilled jobs, the growth of the low-paying, urban service sector, digitalization and automatization. All these transformations have significant meaning for young people’s futures in working life. The open research seminar invites researchers to discuss these themes. The seminar will open with a with a keynote lecture by senior researcher David Farrugia (University of Newcastle, Australia).

Lue lisää

Nuorisobarometrin 2018 tulokset englannin- ja ruotsinkielisenä julkaisuna

Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto tuottivat vuoden 2018 Nuorisobarometrin tuloksista sekä englannin- että ruotsinkieliset tiiviit versiot. Vuoden 2018 barometrin teemana on politiikka ja vaikuttaminen Euroopassa. Tiivistelmässä kootaan kansainväliselle yleisölle kiinnostavimmat tulokset. Tiivistelmät ovat ajankohtaisia esimerkiksi EU-puheenjohtajuuden myötä.

Lue lisää

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko nuorisotoimialaa.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description