Mitä kuuluu Suomen nuorille koronapandemian keskellä?

Moniäänisessä "Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä" -kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden vaikutuksista arkeen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Sarjan kirjoitukset pohjautuvat Nuorisotutkimusverkoston alkusyksystä 2020 toteuttaman puhelinhaastattelututkimuksen vastausdataan.

Lue lisää

Kaksi Näkökulma-tekstiä nuorille suunnatusta taidetoiminnasta ja arviointitutkimuksesta

Reetta Kandolin arvioi kirjoituksessaan yhdessä taideohjaajien kanssa, millainen olisi se hip hop, joka sekä puhuttelisi lapsia ja nuoria aliarvioimatta heitä, että olisi samalla työkaluna rakentava ja soveltuisi myös nuorisotyön ja kasvatuksellisten tavoitteiden kanssa yhdessä käytettäväksi. Emmi Pennanen pohtii kahden arviointitutkimuksen tulosten kautta tutkijan roolia nuorten äänen julkituojana.

Lue lisää

Miltä näyttää tulevaisuus nuorten ilmastoaktivistien silmin?

Nuoret ilmastoaktivistit kokevat, että keskustelu ilmastonmuutoksesta jää helposti talouskeskustelun jalkoihin. Myös politiikasta puuttuvat kokonaisvaltaiset näkymät hyvästä tulevaisuudesta ja keskustelu nojaa liiaksi odotuksiin siitä, että teknologian kehittäminen riittää yksin ratkaisemaan ilmastonmuutoksen torjunnan. Kuva: Topias Dean, Sitra.

Lue lisää

Nuoret ja korona

Nuorisotutkimusverkostolta kysytään säännöllisesti koronaan ja nuoriin liittyvästä asiantuntemuksesta. Olemme koonneet yhteen koronapandemiaa nuorisotutkimuksen ja/tai nuorten näkökulmista tarkastelevia tutkijoita, tutkimushankkeita ja mediaosumia.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage