Perheellistymistä koskeva keskustelu kaipaa nuorten ääniä

Perheellistymisen trendejä koskevassa yhteiskunnallisessa huolipuheessa äänessä ovat usein poliitikot ja asiantuntijat. Nuorten aikuisten ääni sen sijaan kuuluu vain harvoin. Niin ikään nuorisotutkimuksellisia tulkintoja perhe-elämään liittyvistä siirtymistä on ollut tarjolla vain vähän. Niitä on tarjolla VTT Marja Peltolan Nuoret äidit haluavat tulla nähdyiksi tasaveroisina vanhempina Näkökulma-kirjoituksessa.

Lue lisää

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko nuorisotoimialaa.

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description