Mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä yhdistää?

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä on erityisen tärkeää pohtia koulutuksen ulkopuolelle jäämistä ja sen taustalla vaikuttavia syitä. Tutkimuskirjallisuus ja asiantuntijahaastattelut kertovat omaa kieltään myönteisen kouluyhteisön ja siihen kuulumisen tunteen merkityksistä. Ulkopuolisuuden kokemukset ja kielteinen suhde kouluun voivat vaikuttaa nuorten elämään ja koulutusvalintoihin vielä vuosienkin kuluttua.

Lue lisää

Millaisia korona-ajan kaupungit ja vapaa-aika ovat nuorille?

Noin vuosi sitten julkisuudessa heräsi keskustelu "huolta aiheuttavista nuorten ilmiöistä". Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala seurasi keskustelua pitkän linjan nuorisotutkijan perspektiivistä. Asiantuntijoita haastateltiin, mutta yhden ryhmän ääni vaikutti uupuvan keskustelusta - nuorten. Tämä sai Hoikkalan pohtimaan, millaisia mahtavat olla heidän omat huolensa sen hetkisessä kaupunkitilassa - aikana, jolloin korona on oleellisesti kaventanut vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Lue lisää

Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Nuorisotutkimusseuran syyskokous järjestetään 2.12.2021 klo 16. Asialistalla ovat sääntömääräiset syyskokousasiat, muun muassa hallituksen valinta. Ennen kokouksen alkua kuullaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijan Jenni Lahtisen esitelmä Nuorisotutkimusverkoston toteuttamien nuorten korona-ajan arkea luodanneiden tiedonkeruiden tuloksista.

Lue lisää

Kesyyntyykö villi nuorisotyö?

Tutkimusprofessori emerituksen Tommi Hoikkalan formaalin työuransa viimeiset vuodet työstämä ja toimittama laaja teos Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja on ilmestynyt. Laajaan kokoomateokseen on kirjoittanut peräti 42 kirjoittajaa. Tekstejä on 34, sivuja 446. Kirjoittajina on niin tutkijoita, kun omaa työtään tarkastelevia keskisuomalaisia nuorisotyöntekijöitä.

Lue lisää

Tunnustus elämäntyöstä postuumisti Tuula Gordonille

Nuorisotutkimusseura on huomioinut nuorisotutkimuksen parissa pitkän elämäntyön tehneitä ihmisiä elämäntyötunnustuksella ja kunniajäsenyyksillä. Elämäntyötunnustus myönnettiin Tuula Gordonille.Kunniajäseniksi kutsuttiin pitkän työuran Nuorisotutkimusseurassa tehnyt Tommi Hoikkala sekä Nuorisotiedon kirjaston pitkäaikainen informaatikko Vappu Turunen.

Lue lisää
Opinnäytetyökilpailun 2021 palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä

Nuorisotutkimusverkosto mukana Olen Antirasisti! -kampanjassa

Olemme mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen Antirasisti -kampanjassa. Kampanjan tavoitteina on mm. lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista sekä herättää yhteiskunnallista keskustelua antirasistisesta toiminnasta.

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaan

Nuorisotutkimusseura julkaisee nuoria ja nuoruutta käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme sekä verkoston omissa tutkimusprojekteissa syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Julkaisut voivat olla väitöskirjoja, väitöskirjan jälkeisiä monografioita, artikkelikokoelmia tai yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage