Opinnäytetyökisa

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret graduntekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Vuoteen 2012 asti kilpailu toteutettiin gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet.

Parhaat opinnäytetyöt valitsee Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati. Opinnäytetyöpalkinnot jaetaan vuosittain Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä marraskuussa. 

Opinnäytetyökisa 2016

Vuoden 2016 opinnäytetyökilpailun voittajat julkistettiin Nuorisotutkimuspäivillä Helsingissä 7.11.2016.

Lue voittajatiedote 2016:
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittivat Yên Mai ja Karoliina Sipilä (7.11.2016).

Kilpailujulistus: www.nuorisotutkimus.fi/opparikisa2016.

Gradusarja

Voittaja:
Yên Mai: Constructing the Vietnamese Queer Identities: A Hierarchy of Class, Gender, and Sexuality (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia) 

1. kunniamaininta:
Janne Mikkonen: Life course mechanisms underlying intergenerational transmission of depressive symptoms (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia) 

2. kunniamaininta:
Jonne Silonsaari: Rakkaudesta lajiin ja paskaan läppään. Icehearts-urheilujoukkue ja poikien sosiaalinen pääoma (pdf)
Jyväskylän yliopisto (liikunnan yhteiskuntatieteet) 

AMK-sarja

Voittaja:
Karoliina Sipilä: Yksilöohjaus osana starttivalmennusta – Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti (pdf)
Mikkelin ammattikorkeakoulu (järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma)

1. kunniamaininta:
Anna Vilen: Nuori Espoo koulussa. Kunnallisen nuorisotyön ja koulun yhteistyömallin kehittäminen Espoossa (pdf)
Mikkelin ammattikorkeakoulu (järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma) 

2. kunniamaininta:
Heli Ruotsalo: Asiakaslähtöisen hoidon toteutuminen nuorisopsykiatriassa (pdf)
Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja (terveyden edistämisen koulutusohjelma)

 

Aiempia opinnäytetyökisan voittajia 

Vuosi 2015

Voittajatiedote 2015: 
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Emilia Kukkolalle ja Hanna Ruususelle (13.11.2015).

Vuonna 2015 opinnäytekilpailun AMK-sarjaan osallistuivat perustutkinnon opinnäytteet vuosilta 2013–2015. Vuonna 2016 vuorossa ovat jälleen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet.

Gradusarja

Voittaja:
Emilia Kukkola: Nuori pahantekijä – Alaikäiset kuritushuonevangit 1800-luvun lopulla (pdf)
Helsingin yliopisto (Suomen ja Pohjoismaiden historia)
 
1. kunniamaininta:
Hanna-Kaisa Hämäläinen: Ilkivaltaa ja epätoivoa – Suomen koulu-uhkausten tyypillisiä piirteitä (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiologia)
 
2. kunniamaininta:
Anni Koho: Sisarussuhteet sijoitettuna olleiden nuorten kertomuksissa (pdf)
Helsingin yliopisto (sosiaalityö)

AMK-sarja

Voittaja:
Hanna Ruusunen: ”Kun on se läheisten tuki ja se turva siinä, niin sitten on itellään hyvä olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten se on vielä helpompaa.” - Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan (pdf)
Lahden ammattikorkeakoulu (sosiaalipedagogisen aikuistyön linja)
 
1. kunniamaininta:
Petra Sinisalo-Katajisto: Onnistunut kouluneuvottelu lapsen kertomana (pdf)
Metropolia (sosiaalialan koulutusohjelma)
 
2. kunniamaininta:
Suvi Hokkanen: ”Tää on mun yks parhaista harrastuksista!” – Junior roller derby rantautuu Suomeen (pdf)
HUMAK (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma)

Vuosi 2014

Lue Opinnäytetyökisan 2014 arviointiraadin puheenjohtajan Sinikka Aapola-Karin kolumni
Mitä opimme Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisasta? verkkokanava Kommentista.

Voittajatiedote 2014:
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Mika Joensuulle ja Lauri Julkuselle (7.11.2014)

Gradusarja

Lauri Julkunen: Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930- luvulla
(Jyväskylän yliopisto, Suomen historia)

Tiia Tahvanainen: Maku ja luokka nuorten naisten lifestyle-blogeissa (Helsingin yliopisto, sosiologia)

Nora Tarmio: ”Suomessa mä olen Suomen bosnialainen ja Bosniassa mä olen Bosnian suomalainen” – Bosnialaistaustaisten nuorten aikuisten monimuotoinen etninen ja paikallinen identiteetti uudessa asuinympäristössä (Turun yliopisto, kansatiede)

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sarja (YAMK-opinnäytteet)

Linkit avaavat opinnäytteen pdf-tiedostona uudessa ikkunassa.

Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli (HUMAK, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma)

Christel Isberg: En sociokulturell strategi för stödjandet av unga i yrkesvalet – Från animar, intervenir och transformar till InSPIR (Arcada, det sociala området)

Leni Pennanen: Koulun osallisuustoiminta: Koulunuorisotyö oppilaiden osallisuuden edistäjänä ja peruskoulun kasvatustyön tukena (Metropolia, Hyvinvointi ja toimintakyky/sosiaaliala).

Vuosi 2013

Gradusarjan voittajat

Elina Harju: ”Growing big in the streets” Lusaka’s street youths’ voices of poverty in the streets (pdf)

Laura Hämäläinen: Poikarakkautta tyttökulttuurissa. Etnografinen tutkimus virtuaalisesta roolipeliyhteisöstä (pdf)

Otto Ruokolainen: Sosiaalinen asema ja terveyskäyttäytyminen. Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot (pdf)

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sarjan voittajat

Anni-Reetta Sorell: Sankarittarien matka. Toiminnallisen pienryhmän mahdollisuudet vuorovaikutuksen rakentajana maahanmuuttaja- ja valtaväestön tyttöjen välillä (pdf)

Juha Heiskanen: Kasvatusta ja kontrollia. Puolijulkisen tilan nuorisotyö tekijöidensä kokemana (pdf)

Essi Erlands: Ryhmäbloggaamalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Turun Tyttöjen Talon ryhmäblogitoiminnan mallinnus (pdf)
 

Gradukisan voittajia menneiltä vuosilta (2002-2012)

Vuosi 2012

Valtteri Härmälä: ”Jengit sotajalalla”. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva (pdf)

Maiju Haltia: Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen (pdf)

Raisa Jurva: Heteroseksuaalisuus terveystiedon oppimateriaaleissa tyttönäkökulmasta (pdf)

Gradukisan 2012 osallistumisaika päättyi 4.6.2012. Voittaja julkistettiin Yhdistetyillä Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuspäivillä Helsingin Tieteiden talolla 15.11.2012.

Vuosi 2011

Juha Mikkonen: Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping (pdf)

Ulla Karvonen: Mihin ryhmään itse haluat kuulua? Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua (pdf)

Pauli Komonen: Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne (pdf)

Vuosi 2010

Sandra Nasser El-Dine: Erojen samuudesta. Lännen ja idän kulttuurien diskursiivinen rakentuminen syyrialaisnuorten sukupuolten välisiä suhteita koskevassa puheessa (pdf)

Antti Veilahti: Political Culture in Transition. A Case Study of Young People Confronting Civic Education in the Net and Beyond (pdf)

Kirsi Rönnqvist: ’She want’s to be flowers, but you make her owls’. Identiteetin rakentuminen Alan Garnerin nuortenkirjassa The Owl Service

Osa I, osa II, osa III (pdf)

Vuosi 2009

Pyry Hannila: Kuolevaisuuden kuvastimessa. Kuoleman ahdistus ja elämän merkitys nuorten aikuisten kirjoituksissa (pdf)

Meri Tennilä: Pois maasta, pois syrjäytymisestä. EU:n nuorten vapaaehtoistyöohjelman hallinnan analyyttista tarkastelua (pdf)

Tuure Tammi: Demokratiaa luokkahuoneessa. Toimintatutkimus kolmasluokkalaisten osallistamisesta päätöksentekoon (pdf)

Vuosi 2008

Elina Mikola: Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista (pdf)

Henna Mikkola & Merja Maaria Oinas: Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu (pdf)

Tuuli Kurki: Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä (pdf)

Vuosi 2007

Outi Sarpila: Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa (pdf)

Satu Laurikainen: "Odota vain pulu. Näet vieressäsi tämän vuoden kiistattoman jääkuninkaan." Feminiinisyys, maskuliinisuus ja työnjako Aku Ankka -lehdessä (pdf)

Ilja Koivisto: Hiihtopummien jäljillä. Alppien kausiasukkien alakulttuurin nomadinen elämäntyyli (pdf)

Vuosi 2006

Sanna Rönkä: Puhuttelu rikoskontrollina. Nuorten huumeiden käyttäjän hallinta ja vastuullistaminen (pdf)

Rika Nakamura ja Hanna Wirman: Sukupuoliset tietokonepelaamisen tavat: Naistutkimuksellisia, fenomenologisia ja sosiologisia näkökulmia pelitutkimukseen (pdf)

Ella Sihvonen: Lasten ja nuorten pahoinvointi: vastuullinen vanhemmuus julkisuuden valokeilassa (pdf) 

Vuosi 2005

Jukka Huusko: Katujen kommunitas. Rasta, yhteisö ja kulttuurinen bricolage Dar es Salaamin kaduilla Tansaniassa (pdf)

Miia Lähde: Lapset ja ulkonäköruumiillisuus: monimenetelmäinen tutkimus 10-13-vuotiaiden ruumiillisesta identiteetistä (pdf)

Elina Pekkarinen: Tyttöryhmän dialoginen prosessi. Fenomenologinen lähestymistapa (pdf)

Vuosi 2004

Vuosi 2003

Kaisa Ketokivi: Vapauden lumo ja vastuun taakka. Perheen perustaminen pidentyneen nuoruuden kulttuurissa (pdf)

Jussi Semi: "Koskaan en liiku yksin" -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista (pdf)

Niina Planting: Päihdeongelmainen lapsi ja päihdehoito. Päihdeongelmista selvinneiden ajatuksia saamastaan avusta (pdf)

Vuosi 2002

Niina Pietilä: Tyttöjen karnevalistinen humala. Tulkintoja tyttöjen alkoholikulttuurista (pdf)

Kari Saari: “Poliisi pamputtaa, aate elää ja toimittajat raportoivat“ Tapaustutkimus vuoden 1998 Mustavihreistä päivistä (pdf)

Marjo Lindholm: "Purskahdin itkuun vasta lentokoneessa" Kertomusanalyysi suomalaisten teinityttöjen lomaromanssirooleista etelän näyttämöllä (pdf)