Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita voi lukea sivulla Kokousasiakirjat.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2017

Puheenjohtaja

VTT, sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto)

Varsinaiset jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

 • Dos., VTT, tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila (Metallityöväen Liitto)
 • VTT, professori (nuorisotutkimus) Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)
 • VTT, erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL)
 • YTT, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)
 • VTT, tutkija Mirja Määttä (Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY)
 • KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
 • YTT, tutkimusyksikön päällikkö Jussi Ronkainen (Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Mikkelin ammattikorkeakoulu)
 • VTM, FM, tohtorikoulutettava Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
 • FT, professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)

Varajäsenet

 • VTT, tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, Turun yliopisto)
 • YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (Tampereen yliopiston Porin yksikkö)
 • TT, FM, YTM, kappalainen Martti Muukkonen (Nurmijärven seurakunta)