Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita voi lukea sivulla Kokousasiakirjat.

Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2017

Hallitus kokoontui kevätkaudella 7.2., 25.4. ja 23.5.

Hallituksen kokoukset ovat syyskaudella 11.9., 30.10. ja 4.12.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2017

Puheenjohtaja

VTT, sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto)

Varapuheenjohtajat

 • Dos., VTT, tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila (Teollisuusliitto)
 • VTT, tutkija Mirja Määttä (Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY)

Varsinaiset jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

 • VTT, professori (nuorisotutkimus) Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)
 • VTT, erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL)
 • YTT, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)
 • KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
 • YTT, tutkimusyksikön päällikkö Jussi Ronkainen (Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK)
 • VTM, FM, tohtorikoulutettava Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
 • FT, professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)

Varajäsenet

 • VTT, tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, Turun yliopisto)
 • YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (Tampereen yliopiston Porin yksikkö)
 • TT, FM, YTM, kappalainen Martti Muukkonen (Nurmijärven seurakunta)