Tutkimuseettinen toimikunta

Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimii Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Lausunnon pyytäjien tulee olla joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuskentän kanssa.

Kokousaikataulu kevät 2017

  • 23.1. (Lausuntopyynnöt viimeistään 9.1.2017)
  • 21.3. (Lausuntopyynnöt viimeistään 3.3.2017)
  • 6.6. (Lausuntopyynnöt viimeistään 19.5.2017)

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

  1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia ei-lääketieteellisistä hankkeista Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin.
  2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura on sitoutunut opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Perustettava toimikunta toimii TENKin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ks: http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa.

Lue Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus 2015 tästä.


Toimikunnan jäsenet

Puheenjohtaja: OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto
Varapuheenjohtaja: PsT, dosentti Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto

FT Anna Anttila, Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
YTT, dosentti Johanna Hurtig, Helsingin yliopisto / Lapin yliopisto
TT, professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto
FT, dosentti Hanna Lagström, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus
VTT, dosentti Niina Rutanen, Tampereen yliopisto

Yhteydenotot

Toimikunnan sihteeri:
Tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti
Nuorisotutkimusverkosto
p. 050-4911746
kaisa.vehkalahti(@) nuorisotutkimus.fi