Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo

Tutkijatohtori

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 555 9409

Esittely

Toimin parasta aikaa tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Gender equality, ethnicity and sexuality: Exploring multicultural sex education in Finland, Sweden and Norway" (2015-2018). Väittelin vuonna 2011, ja väitöskirjani otsikko oli "Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä". Olen tutkimuksissani tarkastellut monikulttuurista ja rasisminvastaista toimintaa erityisesti nuorisotoimialalla. Lisäksi olen luennoinut laajasti sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä kasvatusalan ammattilaisille niin käytännön työn kentillä kuin akateemisissakin ympäristöissä.  

ANSIOLUETTELO 10.1.2016

1. Täydellinen nimi ja ansioluettelon päiväys
· Honkasalo, Marja Veronika

2. Syntymäaika ja -paikka, asuinpaikka
· 1975, Lappeenranta

. Helsinki

3. Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot
· Valtiotieteiden tohtori, sosiologian laitos, 10.5.2011, Sosiologia, Helsingin yliopisto (arvosana eximia).

· Filosofian maisteri, uskontotieteen laitos, 17.9.2002, Helsingin yliopisto (arvosana eximia).

· 1994 Ylioppilas, Kallion Ilmaisutaidon Lukio.

4. Muu koulutus ja erityistaidot
· 1998–1999, vaihto-opiskelijana Toulouse Le-Mirailin yliopistossa Ranskassa. Sosiologian ja ranskan opintoja.

· Atk-taidot:  mm. Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Moodle, Atlas-Ti.

5. Kielitaito

· Suomi (äidinkieli)

· Ruotsi (äidinkieli) (ruotsinkielinen peruskoulu 1983-1991).

· Englanti: suullinen, erinomainen; kirjallinen, erinomainen.

· Ranska: suullinen, hyvä; kirjallinen, hyvä.

· Espanja: alkeet.

· Azeri: alkeet.

6. Nykyinen työtehtävä

 1.1.2008- Tutkija (tutkijatohtori), Nuorisotutkimusverkosto/Suomen Akatemia. Nykyinen tutkimushanke: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina – miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? (1.9.2015-31.08.2018)

Tutkimushankkeet Nuorisotutkimusseurassa 1.1.2008 lähtien:

· Gender equality, ethnicity and sexuality: Exploring multicultural sex education in Finland, Sweden and Norway, Suomen Akatemia, tutkijatohtorihanke. 1.9.2015-30.8.2018.

· Muuttuva kansalaisyhteiskunta, Suomen Akatemia, (vastuullinen johtaja prof. Pirkkoliisa Ahponen), 2008–2010.

· Nuoret ja sukupolvet, Nuorisotutkimusseura, 2011–2013.

· Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus 2012–2016. (Vastuullinen johtaja prof. Johanna Niemi).

7.  Aiempi työkokemus

· 2008 –1.1.2011 tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos.

·  Syyskuu 2002–tammikuu 2008, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos.

·  08/2009 –07/2011 Tutkija/kehittäjä, Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke, (OKM/Kanuuna/Nuorisotutkimusverkosto)

· 08/2003–08/2004 Amnesty Finland, kampanjakoordinaattori.

· 05/2003–12/2003 Nuorisotutkimusseura, suunnittelija (YUNET).

· 02/2003–05/2003 Ulkoasiainministeriö, Kulttuuri- ja tiedotusosasto, harjoittelija.

· 09/2001–05/2002 Villa Karo (suomalaisafrikkalainen kulttuuri-instituutti), Bénin. kansainvälinen harjoittelija (CIMO).

Urakatkokset

·  Vanhempainvapaa 12 kk (Tammikuu 2010–tammikuu 2011)

·  Vanhempainvapaa 12 kk (Joulukuu 2006–joulukuu 2007)

8.  Tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus
Henkilökohtaiset apurahat
·   Suomen kulttuurirahasto, 2009 (18 000 e) ja 2006 (16 000 e) (väitöskirja).

·   Alli Paasikiven säätiö, 2005 (5000 e) (väitöskirja).

·   Svenska kulturfonden 2003 (5000 e) (väitöskirja).

 
Rooli rahoitushakemusten laatimisessa tutkimusryhmässä
·  Tutkijatohtorihanke, Suomen Akatemia, 1.9.2015-30.8.2018.

·  Ideointi ja hakemuksen laatiminen Koneen säätiön hankkeeseen "Piilosta näkyväksi. Maahanmuutto ja ihmisoikeudet Suomessa", 2015-2016. Yhdessä Lena Näreen kanssa. 

·         Päävastuu rahoitushakemuksen laatimisessa hankkeessa Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016). Rahoitus myönnetty toukokuussa 2012, Suomen Akatemia. (Vastuullinen johtaja Johanna Niemi).

·         Varajohtaja Suomen Akatemian hankkeessa Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2015)

 
Opinnäytetöiden ohjaus
·         Immi Palomäki, pro gradu –tutkielma, sosiologia, Helsingin yliopisto.

·         Katri Tuominen, pro gradu –tutkielma, sosiologia, Turun yliopisto.

9. Opetusansiot ja -kokemus
Pedagoginen koulutus ja pätevyys
·         Sukupuolentutkimuksen yliopistopedagogiikka (II), Helsingin yliopisto, (10 op), toukokuu 2012.

·         Yliopistopedagogiikan perusteet (I), Helsingin yliopisto (10 op, 5/5), 23.5.2008

·         Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies: Postcolonial feminist theories and analytical approaches, Roskilde universitet, syyskuu 2008.

·         Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies: Academic and Creative Writing in Gender Studies: Epistemologies, Methodologies, Writing Practices, University of Lodz, kesäkuu 2007.

·         NorFA, Nordic-Baltic Youth Research Doctoral School and Network, 2004-2007.

Koulutuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus
·         YUNET P2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op). Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Vuosina 2013, 2014 ja 2015 (Verkkokurssin suunnittelu ja vetäminen).

·         Interkulturell kommunikation, (5 op), Vuosina 2013, 2014, ja 2015. Lukupiiri/luento-kurssin suunnittelu ja vetäminen, Helsingin yliopisto, kulttuurisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma.

·         YUNET P2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op). Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. 1.4.–25.5.2012 (Verkkokurssin suunnittelu ja vetäminen).

·         Introduktion till genusstudier, Social och kommunalhögskolan (HY), sociologi, (Luentokurssi ja lukupiiri). 16.1.–27.2.2012, ja vuonna 2014 (5 op)

·         Mångkulturella ungdomar och religion, uskontotiede, Helsingin yliopisto (luentokurssi ja lukupiiri) (4 op), 1.9.–08.12.2008.

·         Mångkulturella ungdomar och frågor kring religion (luentokurssi ja lukupiiri) (4 op), uskontotiede, Helsingin yliopisto, 5.9.–12.12.2007

·         Frågor kring mångkulturalism och religion(luentokurssi) (4 op), uskontotiede, Helsingin yliopisto, (4 op), 6.9.–13.12.2006.

10. Muut tieteelliset tai akateemiset ansiot
·         Young, Nordic Journal of Youth Research (Sage), toimittaja, 2004 -

·         Tampereen yliopisto, kasvatustieteellisen yksikön johtokunta, 2015-

·         Nuorisotyö-lehti, toimitusneuvoston jäsen, 2012-2014

·         YUNET, Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, ohjausryhmän jäsen, 2004–2009, 2012-

·         Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto, johtokunnan jäsen, 2004–2010

·         Nuorisotutkimusseura,  hallituksen jäsen, 2008–2009

·         Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto, johtokunnan jäsen, 2007

·         Varajohtaja Suomen Akatemian hankkeessa Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2015).

·         Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailu, sosiaalitieteellisten tutkimusten arviointi, tammikuu 2013.

·         Sosiaalilääketieteen päivien ideointi ja järjestäminen yhteistyössä THL:n kanssa, 27–28.11.2012

·         ”Uutispommi! Tutkija mediassa” koulutusseminaarin ideointi ja järjestäminen, 22.3.2012

·         Järjestelytoimikunnan jäsen 2011–2013, Nuori2013-tapahtuma, 8.-10.1.2013.

·         Järjestelytoimikunnan jäsen, NYRIS 2011 (Nordic Youth Research Symposium).

·         YUNET-verkoston suunnittelu, 2003.

·         Referee-arvioita mm. seuraaviin julkaisuihin: Nordic Studies in Education, Aikuiskasvatuksen vuosikirja, Studia Fennica Ethnologica,  Nordic Journal of Migration Research, Nordic Social Work Research , Naistutkimus, Nuorisotutkimus.

11. Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Kokonaisartikkeleiden määrä 42. 15 tärkeintä julkaisua:

Tärkein julkaisuni on akateeminen väitöskirja Honkasalo, Veronika (2011) Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

1.      Honkasalo, Veronika (tulossa 2016) ‘Finland’. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism.

2.      Souto, Anne-Mari, Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (2015) ’Kuuntelemista, sanoittamista ja tekemistä – tutkijat kiistellyn rasismin äärellä’. Teoksessa Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino, 136-162.

3.      Honkasalo, Veronika & Salo, Aija (2015) ’Sateenkaarinuorten vapaa-aika ja yhdenvertaisuus’. Teoksessa Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 143-153.

4.      Honkasalo, Veronika, Kivijärvi, Antti, Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2014) ’Rasisminvastainen tutkimus kasvatuksen kentillä’, Teoksessa ”Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu, 100-113.

5.      Honkasalo, Veronika (2014) Exceptionalism and Sexularism in Finnish Sex Education, Global Studies of Childhood, 4(4), 286-297.

6.      Ahponen, Pirkkoliisa, Harinen, Päivi, Honkasalo, Veronika, Kivijärvi, Antti, Pyykkönen, Miikka, Ronkainen, Jussi, Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2014) ‘New Challenges For Nordic Welfare Services: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work’, Nordic Journal of Migration Research 4(1): 30-39.

7.      Honkasalo, Veronika (2013) ’Save the Girls! Gender Equality and Multiculturalism in Finnish Youth Work Contexts’. Journal of Girlhood Studies 6(2): pp. 47-64.

8.      Honkasalo, Veronika (2013) ’Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa’. Nuorisotutkimus. 2/2013.

9.      Harinen, Päivi; Honkasalo, Veronika; Ronkainen; Jussi & Suurpää, Leena (2012) ’Multiculturalism and young people's leisure spaces in Finland: Perspectives of multicultural youth’, Leisure Studies. 31(3): 1-15. 

10.  Honkasalo, Veronika (2012) ’Monikulttuurinen nuorisotyö ja sukupuoli’.  Teoksessa Suvi Keskinen, Jaana Vuori ja Anu Hirsaho (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa.  Tampere: Tampere University Press.

11.  Honkasalo, Veronika (2011) ’Critical views on multicultural youth work and equal opportunities’ teoksessa Değirmencioğlu, S. M. (toim.) Some still more equal than others? Strasbourg : Council of Europe Publishing s. 91-100.

12.  Honkasalo, Veronika (2011) ’Pois lokeroista: katsaus monikulttuurisuuden huomioimiseen tyttötutkimuksessa ja tyttötyössä’ teoksessa Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.). Entäs tytöt . Tampere : Vastapaino s. 249-268. 20

13.  Peltola, Marja & Honkasalo, Veronika (2010) ’Monikulttuuriset perheet sukupolvisuhteina ja kontrollin kohteina’, teoksessa Anttila, Anna; Kuussaari, Kristiina & Puhakka, Tiina (toim.) Ohipuhuttu nuoruus.  Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura ja Nuorisoasiain neuvottelukunta.

14.  Kivijärvi, Antti & Honkasalo, Veronika (2010) ’Monikulttuuristen nuorten ja nuorisotyöntekijöiden tulkintoja rasismista’, teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. 2010. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura s. 299. 15 (Tietolipas 233).

15.  Honkasalo, Veronika (2003) ’Voiko jäsenyyttä valita?: Nuorten maahanmuuttajien tulkintoja suomalaisuudesta ja rasismista’, teoksessa Harinen, Päivi (toim.) Kamppailuja jäsenyyksistä.  Helsinki : Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto s. 158-186. 

12. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot
·         Kaupunginvaltuutettu, Helsinki, 2013–2016.

·         Naisasialiitto Unionin hallituksen puheenjohtaja, 2005–2008. 

Hankkeet