Sanna Aaltonen

Sanna Aaltonen

Erikoistutkija, STN-konsortion osahankkeen johtaja

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

020 755 2663 | Twitter @saaltone

Esittely

Olen sosiologian dosentti (HY) ja nuorisotutkija. Tutkimustyössäni olen kiinnostunut nuorten siirtymistä, ylisukupolvisista suhteista, marginaalisuudesta, sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta ja kvalitatiivisesta metodologiasta. Meneillään oleva tutkimukseni liittyy työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toimin osahankkeen johtajana Professori Marja Vaaraman johtamassa konsortiossa "Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - PROMEQ", joka on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa "Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat" (2016-2019). Lisäksi olen affilitoituneena Ajolähtö -hankkeeseen, joka tutkii nuoria aikuisiin epävarmoilla työmarkkinoilla sekä Nuoret ajassa -pitikittäistutkimushankkeeseen.

Annan pyydettäessä ohjausta ja opetusta ja pidän yleistajuisia esitelmiä.

Päättyneet tutkimushankkeet:
 • 2014-2015 - Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke konsortiona THL:n kanssa, rahoittaja OKM, projektiryhmä: VTT Sanna Aaltonen (PI), dos Päivi Berg
 • 2011-2013 - Ylisukupolviset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen, rahoittaja Nuorisotutkimusseura, henkilökohtainen tutkimusprojekti
 • 2008-2010 - Mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuksia - Huono-osaisten nuorten siirtymät aikuisuuteen, rahoittaja Suomen Akatemia, henkilökohtainen tutkijatohtorin projekti
 • 2003-2005 - Toimijuus ja valta nuoren elämässä: rajat ja mahdollisuudet, rahoittaja Helsingin yliopisto, projektiryhmä: dos Tuula Gordon (PI), VTM Sanna Aaltonen, VTT Tarja Tolonen
 • 1999-2006 - Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, useita rahoittajia, henkilökohtainen väitöskirjahanke

Researcher profile in English

Profile in Researchgate  Profile in Academia.edu 

JULKAISUT (5.10.2016)

A VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 • Berg, Päivi & Aaltonen, Sanna (2016) Wendy, Peter and the Lost Boys—The Gendered Discourses of Welfare Service Practitioners and Their Young Clients. Young. Published online before print June 6, 2016 DOI: 10.1177/1103308816640699 
 • Aaltonen, Sanna (2016) Challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people on the margins of education. International Journal of Social Research Methodology. Published online before print April 20, 2016 DOI: 10.1080/13645579.2016.1170412
 • Aaltonen, Sanna & Karvonen, Sakari (2016) Floating downstream? Family background, parental support and future expectations of young people living on the margins. Sociology. vol. 50, no. 4, 714–730.
 • Määttä, Mirja & Aaltonen, Sanna (2016) Between rights and obligations – Rethinking youth participation at the margins. International Journal of Sociology and Social Policy, vol 36, no. 3/4, 157-172.
 • Aaltonen, Sanna (2016) ‘My Mother Thought Upper Secondary School Was OK, but then My Sibling Said No’ - Young People’s Perceptions of Parents’ and Siblings’ Involvement in Their Future Choices. Sociological Research Online, vol 21, no. 1, 5. http://www.socresonline.org.uk/21/1/5.html DOI: 10.5153/sro.3850
 • Aaltonen, Sanna (2013) “Trying to push things through”: Forms and bounds of agency in transitions of school-age young people, Journal of Youth Studies, vol 16, no. 3, 375-390.
 • Aaltonen, Sanna (2012) Subjective orientations to the schooling of young people on the margins of school. Young, vol 20, no. 3, 219-235.
 • Aaltonen, Sanna (2011) Omalla lomalla: Nuorten näkökulmia lintsaamiseen.  Kasvatus, vol 42, no. 5, 480-492.
 • Aaltonen, Sanna (2007) Hyvät, pahat ja hiljaiset: poikien paikat feministisessä tutkimuksessa. Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, 17-31.
 • Aaltonen, Sanna (2001)Tutkimuksen sensitiivisyys. Koulutehtävän aiheena sukupuolinen häirintä. Nuorisotutkimus, vol.19, no. 2, 36-50.
A2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • Högbacka, Riitta & Aaltonen, Sanna (2015) Refleksiivisyyden ulottuvuudet.  Teoksessa S. Aaltonen & R. Högbacka (toim.) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura, 9-31.
 • Stokes, Helen, Aaltonen, Sanna & Coffey, Julia (2015) Young People, Identity, Class and the Family. Teoksessa H. Cahill & J. Wyn (eds.) Handbook of Childhood and Youth Studies. Singapore, Springer, 259-278.
 • Aaltonen, Sanna & Lappalainen, Sirpa (2013) Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. Teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki, Gaudeamus, 110-127.
 • Aaltonen, Sanna. & Honkatukia, Päivi (2012) Interviewing young people in institutional contexts—methodological reflections. Teoksessa Tolonen, Tarja, Palmu, Tarja, Lappalainen, Sirpa & Kurki, Tuuli (eds.) Cultural practices and transitions in education. Tufnell Press, Lontoo, 34-47.
 • Aaltonen, Sanna (2012) Elämän umpisolmuja avaamassa. Toimijuus ja institutionaaliset rajat nuorten siirtymissä. Teoksessa Pekkarinen, Elina, Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusseura, Helsinki, 180-191.
 • Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti, Peltola, Marja & Tolonen, Tarja (2011) Ystävyydet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.), Annettu, otettu, itse tehty: Nuorten vapaa-aika tänään. Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, pp. 29-56.
 • Aaltonen, Sanna (2011) Tytöt ja maine. Teoksessa Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen.Vastapaino, Tampere, 269-304.
 • Aaltonen, Sanna & Heikkinen, Alpo (2009) Nuoret lastensuojelussa. Teoksessa Bardy, Marjatta (toim.), Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 165-176.
 • Aaltonen, Sanna (2008) Itseluottamusta, varovaisuutta ja vaaraa: Yhteiskuntaluokka ja tyttöjen tulkinnat sukupuolisesta häirinnästä. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino, Tampere, 36-57.
 • Aaltonen, Sanna (2003) Told, Denied and Silenced. Young People's Interpretations of Conflicts and Gender in School. Teoksessa Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi (eds.) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Femina Borealis 6. Oulu University Press, Oulu, 129-141.
 • Aaltonen, Sanna (2002) Kerrottua, kiistettyä ja vaiettua: nuorten tulkintoja koulun konflikteista ja sukupuolesta. Teoksessa Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny, Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina (toim.) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu, 120-132.
 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (2002) Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki,  207-223.
 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (2002) Johdanto: Tyttöyden monet tulkinnat. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki,  7-18.
 • Aaltonen, Sanna (2001) Ruumiin rajat ja sukupuolinen häirintä. Teoksessa Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.) Nuori ruumis. Gaudeamus & Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 107-120.
 • Aaltonen, Sanna (1994) Jerisjärven ympäristökonflikti Rauhalan kyläläisten tulkitsemana. Teoksessa Lehtinen, Ari & Rannikko, Pertti (toim.) Pasilasta Vuotokselle. Ympäristökonfliktien uusi aalto. Gaudeamus, Helsinki, 72-91.
B VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET KIRJOITUKSET
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
 • Aaltonen, Sanna (2015) Youth Researchers of the World, Unite! Book review on J. Côté (2014) Youth Studies. Fundamental Issues and Debates, Sosiologia, no. 4, 401-403.
 • Aaltonen, Sanna (2015) Book review on H. Stokes (2012) Imagining Futures: Identity Narratives and the Role of Work, Education, Community and Family and H. Cuervo & J. Wyn (2012) Young People Making it Work: Continuity and Change in Rural Places, Young, vol 23, no. 1., 97-99.
 • Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2014) Oli kesä oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena. Yhteiskuntapolitiikka, vol 79, no. 4, 450-454.
 • Aaltonen, Sanna (2014) Nuorisotakuusta käyty poliittinen keskustelu kansanedustajien kirjallisten kysymysten valossa. Teoksessa A. Gretschel, K. Paakkunainen, AM Souto & L. Suurpää (toim) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 74-77.
 • Aaltonen, Sanna, Honkasalo, Veronika, Tomperi, Tuukka & Suurpää, Leena (2013) Sukupolvinostoja nuorisopoliittiseen keskusteluun. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus, vol 31, no. 4, 42-60.
 • Aaltonen, Sanna (2013) Terveisiä tutkijankammiosta, kuuleeko kenttä? Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, 59-61.
 • Aaltonen, Sanna (2013) Nuoret rakenteiden rattaissa. New agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference 2013, 8.-10.4.2013, University of Glasgow, Iso-Britannia. Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, 73-74.
 • Aaltonen, Sanna (2011) Kiltteys ansiona ja ansana. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, vol 29, no. 4, 1-2.
 • Aaltonen, Sanna (2010) Mopojen merkityksistä poikien arjessa. Katsaus. Nuorisotutkimus, vol 28, no. 2, 103-107.
 • Aaltonen, Sanna & Määttä, Määttä (2010) Nuorisotutkimus avaa ovia yhteiskunnan tutkimiseen: Youth 2010 - Identities, Transitions, Cultures, 6.-8.7.2010 University of Surrey, Guildford, UK. Konferenssiraportti. Nuorisotutkimus, vol 28, no. 3, 98-100.
 • Aaltonen, Sanna & Tolonen, Tarja (2007) Pöö!: Feminismiä!. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, 1-2.
 • Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Lektio. Nuorisotutkimus, vol 24, no. 4, 61-64.
 • Aaltonen, Sanna (2004) Kielletty lapsilta? Arvio Anna Anttilan toimittamasta raportista Lapsuuden muuttuva maisema. Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Nuorisotutkimus, vol.22, no. 4, 66-67.
 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (2004) Tyttötutkimus elää ja voi hyvin. Vastine Vesa Puurosen tekemään Tulkintoja tytöistä -kirjan arvioon. Nuorisotutkimus 1(22), 74-75.
 • Aaltonen, Sanna (2000) Tytöistä ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Arvio Päivi Honkatukian, Johanna Niemi-Kiesiläisen ja Sari Näreen kirjasta Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimus, vol.18, no. 2, 65-67.
 • Aaltonen Sanna, Heikkilä, Minna & Perho, Sini (1999) Nuoret tutkijat "niksipajassa". Seminaariraportit. Nuorisotutkimus 17(3), 61-62. 
 • Aaltonen Sanna (1995) Korvenraivauksesta ryöstötalouteen. Arvio Ilmo Massan kirjas­ta Pohjoinen luonnonvalloitus. Sosiologia 32(3), 218-220.
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
 • Haavio-Mannila, Elina (toim.), Sanna Aaltonen, Pia Jallinoja, Tarja Tolonen ja Kristiina Tuominen (1990) Työn laatu, sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi. Helsingin yliopiston sosiologian laitos, työselostuksia No 53.
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
 • Aaltonen, Sanna & Sunnari Vappu (2001) Sexual Harassment – Conceptual and Methodological Reflections. Teoksessa Vesa Puuronen (ed.) Youth on the Threshold of 3rd Millennium. University of Joensuu, Publications of Karelian Institute, no 130, 31-44.
C TIETEELLISET KIRJAT (MONOGRAFIAT)
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
 • Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riitta (toim.) (2015) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura.
 • Aaltonen Sanna (2011) Kiltteys –teemanumero, Nuorisotutkimus 29(4).
 • Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen.Vastapaino, Tampere.
 • Aaltonen Sanna & Tolonen Tarja (2007) Feminismi –teemanumero, Nuorisotutkimus 25(2).
 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia Päivi (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. SKS, Helsinki.
D AMMATTIYHTEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT
D1 Artikkeli ammattilehdessä
 • Aaltonen, Sanna (2016) Sukupuolinen häirintä ja valkoinen valhe. Keskustelua –palsta. Haaste, no. 2, 45-46.
 • Aaltonen, Sanna (2016) Tulevaisuuden toivot ja toivottomat? Suuntaaja, no. 1.
 • Aaltonen, Sanna (2015) Vanhempien arjen mallit siirtyvät lapsille. Asiantuntijalta -palsta. Mielenterveys, 54(2), 14-16.
 • Aaltonen, Sanna (2012) Missä hukkunut viimeksi nähtiin? Nuorten hyvinvointi -teemaan liittyvä puheenvuoro, Nuorisotyö, no. 3, 16-17.
 • Aaltonen, Sanna (2007) Nuoret kiistävät sukupuolisen häirinnän, mutta antavat siitä kuitenkin esimerkkejä. Tasa-arvo, no. 2, 14-15.
D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
 • Aaltonen, Sanna (2012) Nuorten vapaa-aika, hengailu ja ystävyydet. Teoksessa Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Suomen Nuorisoyhteistyö ry. Allianssi, Helsinki, 17-18.
 • Aaltonen, Sanna (2007) Median vastuu ja mahdollisuudet. Teoksessa Mari Laiho (toim.), Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat: Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja, no. 8, Pelastakaa Lapset ry, Helsinki, 160-162.
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys
E SUURELLE YLEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT, JOILLA ON YHTEYS HAKIJAN TUTKIMUSTYÖHÖN
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
 • Aaltonen, Sanna & Karvonen, Sakari (2014) Nuori ei ole pelkkä huolenaihe. Puheenaihe. Aamulehti 25.2.2014. Julkaistu myös THL:n blogina 26.2.2014
 • Aaltonen, Sanna (2012) Miksi sukupuolistuneesta vallankäytöstä on niin vaikea puhua?. Teoksessa Katja Kettu & Krista Petäjäjärvi (toim.) Pimppini on valloillaan. Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Helsinki, WSOY, 176-182.
 • Aaltonen Sanna & Härkönen Riikka (1999) Naisasiaa vai ei. Helsingin Sanomien Kuukausiliite, toukokuu 1999, 39-46.
 • Aaltonen Sanna (1999) Naisten matka pelloilta bordelliin. Maailmanpyörä, 2/1999, 12-14.
 • Aaltonen Sanna (1996) Tyttökerho auttaa, kun koulu ja perhe eivät riitä. Monitori, 4/1996, 29.
G OPINNÄYTTEET
G2 Pro gradu
 • Aaltonen, Sanna (1993) Pois tieltä! Jerisjärven ympäristökonflikti Rauhalan kyläläisten tulkitsemana, Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos.
G4 Monografiaväitöskirja
 • Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, Yliopistopaino & Nuorisotutkimusseura, Helsinki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät (2017)
 • Euroopan sosiologiyhdistyksen (ESA) Youth and generation –tutkimusverkoston varakoordinaattori
 • Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunnan jäsen
 • Valtakunnallisen tyttötutkimusverkoston johtoryhmän jäsen
 • Sociological Research Online -julkaisun toimituskunnan jäsen (Editorial Board)
 • Kirjasarja Innovations and Controversies: Interrogating Educational Change (Sense) toimituskunnan jäsen (Editorial Board).
 • Sosiologia -lehden toimituskunnan jäsen
Asiantuntijatehtävät
 • Vantaan kaupungin ”Palvelu olen minä” –hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Kehokuva hyvinvoinnin perustana (KEHUVA) –hankkeen ohjausryhmän jäsen
 

Hankkeet