Inka Sirén

Inka Sirén

Tutkija

VTK

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

045 224 1071

Esittely

Työskentelen päätoimisena tutkijana Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hankkeessa, jossa kartoitamme päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria.
Alunperin aloitin Nuorisotutkimusverkostossa harjoittelijana keväällä 2015, jolloin toimin mm. kansainvälisen kesäkoulun konferenssisihteerinä sekä keräsin aineistoa Suomalainen huumekuolema 2012 -hankkeeseen. Tämän jälkeen toimin tutkimusavustajana Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto -hankkeessa, mistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Tutkimustyön ohella viimeistelen valtiotieteiden maisterin opintojani Helsingin yliopistolla. Pääaineeni on yhteiskuntapolitiikka, sivuaineina olen lukenut sukupuolentutkimusta ja sosiaalipsykologiaa. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen sateenkaarinuorten heteronormatiivisen väkivallan kokemuksia vallan, normien ja toimijuuden näkökulmasta. Osaamisalueitani ja kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, vallan, hallinnan ja normatiivisuuden kysymykset sekä vammaistutkimukseen, kehollisuuteen, toiseuteen ja toiseuttamiseen, asenteisiin, sosiaalisiin tabuihin, eriarvoisuuteen sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät teemat.


Koulutus
2013-(jatkuu) Valtiotieteiden maisteri (VTM), Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka.
2009-2013 Valtiotieteiden kandidaatti (VTK), Helsingin yliopisto, Sosiaalitietieden laitos, yhteiskuntapolitiikka.

Työkokemus
Tutkimusavustaja, Isältä pojalle ja takaisin - ylisukupolvinen maanpuolustustahto -hanke (Nuorisotutkimusseura), 8-10/2016
Harjoittelija, mm. Suomalainen huumekuolema 2012 -hanke (Nuorisotutkimusseura), 5-6/2016
Litterointitoimeksianto, AMIS - Arjen ammattilaiset -hanke (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry), 8/2014-1/2015
Raporttitoimeksianto, Part-Time Work in the Nordic Region -hanke (Nordic Information on Gender (NIKK)), 5/2014

Kielitaito
Suomi (äidinkieli), englanti, ruotsi, italia, saksa.

Esiintymiset, seminaarit ym.
- Sateenkaarinuoret - kuinka antaa tilaa moninaisuudelle? Allianssi-risteily, 14.4.2016
- Heteronormatiivinen väkivalta.
Sosiologipäivät. Jyväskylä, 18.3.2016
- Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa.
Sosiologipäivät. Jyväskylä, 17.3.2016
- Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta väkivallasta - valta, normit, toimijuus.
Nuorisotutkimuspäivät. Tampere, 13.11.2015
- Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta väkivallasta - valta, normit, toimijuus
. Sosiaalipolitiikan päivät. Helsinki, 22.10.2015

Luottamustehtävät
Nuorisotutkimusseura ry:n hallitus, tutkijaedustaja 2016-
Stigma ry:n toiminnantarkastaja 2011-2012
Sosiaalipolitiikan tutor 2010-2011

Muuta
Yhdenvertaisuussuunnittelun työryhmä 2016-
Nuorisotutkimusseura ry, jäsen 2016-
Sosiaalipoliittinen yhdistys ry, jäsen 2016-
HeSeta ry, vapaaehtoistyöntekijä 2014
Sukupuolentutkimuksen seura, jäsen 2013-2014
Helsingin YK-nuoret HYKY ry, jäsen 2009-2010
R.I.SO. Consorzio Sociale, vapaaehtoistyöntekijä (Pohjois-Italia) 2007-2008

LinkedIn: fi.linkedin.com/in/inkasiren

Hankkeet