Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen

Ma. tutkimuspäällikkö

VTT, sosiaalityöntekijä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 846 8624

Esittely

 

MINUSTA

Olen peruskoulutukseltani sosiaalityöntekijä ja työskennellyt Helsingin kaupungin lastensuojelussa ja sosiaalipäivystyksessä. Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa vuonna 2010. Erityisosaamisalueitani ovat lastensuojelu, sosiaalityö sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen kysymykset.

Olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa vuodesta 2010 ensin Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen koordinaattorina ja tämän jälkeen tutkijana. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa, jossa tarkastelin lasten ja nuorten syrjäytymisen kysymystä lastensuojelun viitekehyksessä. Aineistona käytin huostaanottoasiakirjoja sekä koulukodeista aikuistuneiden nuorten kokemuksia. Osallistuin myös Valtion koulukotien kokemusasiantuntijaryhmään kahden vuoden ajan. Tutkimusteni tavoitteena on kehittää teoreettinen malli, jonka avulla syrjäytymistä voidaan tarkastella moniulotteisesti rakenne- ja identiteettitason tekijät huomioiden. Myös aiemmat tutkimusaiheeni ovat käsitelleet marginalisaation, sosiaalisten ongelmien ja poikkeavuuden teemoja, kuten nuorisorikollisuutta ja lastensuojelua, mutta olen tutkinut myös sosiaalialan johtamista ja lastensuojelun asiantuntijuutta. Vuonna 2016 toteutin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta koulukoteja koskevan selvityksen, jonka jälkeen olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa erikoistutkijana. Vaikka korostan tutkimuksen käytännönläheisyyttä ja sovellettavuutta, pidän tärkeänä myös tieteenfilosofisten peruskysymysten pohtimista. Tapani hahmottaa maailmaa asettuu kriittisen realismin koulukuntaan ja koordinoin European Social Work Research Association (ESWRA) -seuran alaista kansainvälistä Critical Realism & Social Work Research -verkostoa yhdessä norjalaisen Monica Kjørstadin (HIOA) kanssa .

Nuorisotutkimusverkostossa kuulun johtoryhmään ja koordinoin yhdessä Veronika Honkasalon kanssa Nuorisotutkimusverkoston Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealueen toimintaa. Olen Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtaja, Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan jäsen, Monitieteellisen lastensuojelututkimuksen kansallisen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja, Lapsiasianeuvottelukunnan Lapsitutkimus-työryhmän jäsen, Haaste -lehden toimitusneuvoston jäsen sekä Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen. Olen European Inter-Disciplinary, Socio-legal Care Decision-Making -verkoston jäsen ja yllä mainitun Critical Realism & Social Work Research -verkoston koordinaattori. Teen säännöllisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä vertaisarviointeja ja toimin erilaisten tieteellisten konferenssien järjestely- ja arviointitoimikunnissa. Pidän säännöllisesti esitelmiä monialaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä tapahtumissa ja jalkautan tutkimustietoa käytäntöön myös erilaisten julkilausumien ja tekstien kautta. Vapaa-ajallani harrastan ulkoilua, luen kaunokirjallisuutta ja koulutan kahta lintukoiraa. Olen myös soittanut saksofonia The Studets -yhtyeessä.

***

ABOUT ME
I originally qualified as a social worker, and served in child welfare and emergency services in the city of Helsinki. I completed my doctoral studies in the University of Helsinki’s Faculty of Social Sciences in 2010. My special fields of interest involve child and youth welfare, and the issues of marginalization.

I have worked in the Finnish Youth Research Network since 2010, first as a network coordinator in a project on Knowledge and Research in Child Welfare, and later as a researcher. From 2013 to 2016 I worked in a postdoctoral research project funded by the Academy of Finland, in which I focused on the questions of marginalization and youth in the context of child welfare. The research data consisted of case based document data on child welfare removals, and of interviews with young adults that have lived in state owned reform schools. The aim of my research is to form a theoretical model that visualizes not only the structural, but also the experience based levels of marginalization. My prior research projects have considered marginalization, social problems, and deviance, but also other issues in social work, such as management and expertise. I am also interested in the philosophical bases of science, and particularly in the writings on critical realism. Since the autumn of 2016 I have worked as a senior researcher in the Finnish Youth Research Network.

In Finnish Youth Research Network I am a member of the executive group, and coordinate the research area of democracy, equality and inequality. I am the president of the board of the Finnish Society for Childhood Studies, member of the executive board in State’s Reform Schools and Prisons’ Family Unit, vice president in National multidisciplinary expert group in child welfare research, member in Childhood research -group in Advisory Board for Finnish Ombudsman for Children, member of the board of the magazine on criminal justice "Haaste" by the Ministry of Justice, and an expert member on child welfare issues in the Administrative Court of Helsinki. I am a member of the European Inter-Disciplinary, Socio-legal Care Decision-Making -network and a coordinator of the Critical Realism and Social Work Research -network, which is part of the European Social Work Research Association. I actively work as a reviewer for both national and international scientific journals, and help to organize seminars and conferences. I am an active writer, editor, and speaker. During my spare time I go outdoors, read novels, train my two pointing gundogs, and used to play saxophone in a band called The Studets.

 Curriculum Vitae

29.6.2017
Pekkarinen Elina Katariina

SUORITETUT TUTKINNOT JA OPPIARVOT 

 • Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, 8.6.2010.
 • Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos, sosiaalityö, elokuu 2004.
 • Ylioppilas, Töölön Yhteiskoulu, Helsinki, toukokuu 1995.

MUU KOULUTUS JA ERITYISTAIDOT

 • Tuomarinvala, Helsingin hallinto-oikeus, 18.11.2009.
 • Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta, metsäekologia, 1995 alkaen edelleen.

KIELITAITO

Äidinkieli:        Suomi
Englanti:          Erinomainen (kielitodistus myönnetty 1994)
Ruotsi:              Virkamiesruotsi suoritettu mainesanalla Hyvä

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄ

Erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

AIEMPI TYÖKOKEMUS

11/2016 - 2/2017: Tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. 

9 - 10/2016: Selvityshenkilö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), sosiaali- ja terveysministeriö.

9/2013 - 8/2016: Tutkijatohtori, Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke ”Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi, Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto.

1 - 3/2013 - 6 - 8/2013: Tutkija, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön apuraha, Suomen Kulttuurirahaston apuraha, Nuorisotutkimusverkosto.

4 - 5/2013: Tutkijatohtori, Suomen Akatemian (SA 264124/2012) rahoittama ja professori Tarja Pösön johtama tutkimushanke ”Lastensuojelun huostaanotot interventioina”, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

5/2010 - 12/2012: Verkostokoordinaattori, Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA, Nuorisotutkimusverkosto ja Lapsuudentutkimuksen seura.

2/2010 - 5/2010: Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sosiaalialan johtamisen tutkimus, Palvelujärjestelmien tutkimusyksikkö.

6/2005 - 5/2009: Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopiston konsistorin tutkijakoulurahoitus, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

9/2009 - 1/2010: Tutkija, sosiaalialan johtamisen tutkimus, sosiaali- ja terveysministeriö.

1/2006 - 10/2010: Sosiaalityöntekijä, osa-aikainen, Helsingin kaupungin sosiaalipäivystys.

8/2004 - 5/2005: Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupungin itäinen perhekeskus.

3/2005 - 4/2005: Kehittämiskonsultti, Heikki Waris -instituutti.

4/2002 - 4/2005: Osa-aikainen ohjaaja, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Helsinki.

6/1997 - 9/1997: Tutkimusapulainen, väestötilastot - työssäkäyntitilastot, Tilastokeskus.

6/1996: Tutkimusapulainen, Evon tutkimusasema, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

TUTKIMUSRAHOITUS JA TUTKIMUSTYÖN OHJAUS- JA JOHTAMISKOKEMUS

 • Tutkimushanke "Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa", tutkimusjohtaja Elina Pekkarinen, Pelastakaa Lapset ry, 1.8.2017 - 31.3.2018. 
 • Tutkimushanke "Koulukiusaamisen moniulotteisuus nuorisotyön ja -tutkimuksen kohteena - kokemuksia kiusaamisesta ja sen ehkäisystä", tutkimusjohtaja Elina Pekkarinen, Aseman Lapset ry, 1.4.2017 - 31.1.2018.
 • Tutkimushanke ”Fact for Minors - Fostering Alternative Care for Troubled Minors”, tutkimusjohtaja Kaisa Vehkalahti, Euroopan komissio, 1.12.2016 - 30.4.2018.
 • Tutkimushanke ”Selvitys lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta”, tutkimusjohtaja Elina Pekkarinen, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, sosiaali- ja terveysministeriö, 1.8.2016 - 31.12.2016.
 • Tutkimushanke ”Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä”, hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, sosiaali- ja terveysministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.9.2016 - 31.10.2016.
 • Tutkijatohtorihanke ”Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi”, Suomen Akatemia, 1.9.2013 - 31.8.2016.
 • Tutkimushanke ”Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma”, tutkimusjohtaja Tarja Pösö, Suomen Akatemia, Skidi Kids -ohjelma, tutkimusjohtaja Tarja Pösö, 2013 - 2015.
 • Apuraha, Ella & Georg Ehrnroothin Säätiö 2012, 11 000 e
 • Apuraha, Suomen Kulttuurirahasto 2010, 21 000 €,
 • Apuraha, Ella & Georg Ehrnroothin Säätiö 2009, 8 000 €,
 • Apuraha, Helsingin yliopisto 2009, 3000 €
 • Helsingin yliopiston konsistorin myöntämä tutkijakoulurahoitus 2005 - 2009.
 • ”Sukupolvisuhteita säätelevien institutionaalisten käytäntöjen muutos - tutkimus sosiaalis-oikeudellisen alalta”, tutkimusjohtaja Mirja Satka, Suomen Akatemia (SA 7216358/2006) ja Helsingin yliopisto (HY 217018/2004),  2005 - 2010.
 • Lisensiaattitutkinnon ohjaaminen VTL Sanna Sunikka, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, SOSNET-tutkijakoulu, kanssaohjaajat dosentti Riitta Granfelt ja professori Marketta Rajavaara valmistui syyskuussa 2016.
 • Väitöskirjan ohjaaminen VM Antti Kääriälä, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, SOVAKO-tutkijakoulu, kanssaohjaaja professori Heikki Hiilamo, alkanut keväällä 2016, jatkuu.

PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET

 • Koneen säätiön Vuoden tiedekynä -palkinnon kymmenen finalistin joukossa keväällä 2016 artikkelilla Pekkarinen, Elina (2015) Näkymättömiksi suojellut lapset. Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere, Vastapaino, 264 - 300.
 • Valtiotieteellisen tiedekunnan esitys Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon saajaksi 2010.
 • Helsingin kaupungin tietokeskuksen gradupalkinto 2004.
 • Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen gradupalkinto 2004.
 • Nuorisotutkimusseuran kunniamaininta pro gradu -tutkielmasta 2004.

MUUT TIETEELLISET ANSIOT

Tieteellisten yhteisöjen luottamustehtävät

 • Nuorisotutkimusverkoston johtoryhmän jäsen 2015 alkaen.
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry.:n hallituksen puheenjohtaja 2013 alkaen.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Nuorisotutkimusverkoston johtaman Monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallisen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja 2017 alkaen, jäsen 2015 alkaen.
 • Lapsuudentutkimuksen seura ry:n hallituksen varajäsen 2008 - 2012.
 • Nuorisotutkimusverkoston Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealueen koordinaattori 2014 alkaen.
 • Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen 2010 - 2014.
 • Toimitusneuvoston jäsen Haaste-lehti, oikeusministeriö 2016 - 2017.
 • European Conference for Social Work Research -konferenssin kansainvälisen arviointipaneelin jäsen
  ECSWR2017 Århus
  ECSWR2016 Lissabon
 • Critical Realism and Social Work Research -ryhmän kansainvälinen koordinaattori, European Social Work Research Association ESWRA  vuodesta 2014 alkaen.
 • Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan valmistelutyöryhmän jäsen 2014 - 2015.
 • Nuorten aikuisten hyvinvointierojen kaventamisen yhteistyöalue -työryhmän jäsen, Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO, 2012 - 2014.
 • VI. ja VII Finnish Conference on Childhood Studies, järjestävän seuran puheenjohtajan vastuut ja velvollisuudet kahdessa kansainvälisessä konferenssissa, Oulu 5/2014, Turku 6/2016.
 • V Lapsuudentutkimuksen päivät & XI Nuorisotutkimuspäivät järjestelytoimikunnan ja konferenssin puheenjohtaja. Tieteiden talo, Helsinki 15 - 16.11.2012
 • Suojeltu lapsuus - IV Lapsuudentutkimuksen päivät, järjestelytoimikunnan jäsen. Helsingin yliopisto, 6 - 8.6.2011
 • Pohjoismaisen lapsuudentutkimusverkoston Children as Consumers, Citizens and Learning Subjects  jäsen 2006 - 2009 (rahoittaja Nordforsk)
 • Järjestelytoimikunnan jäsen maailmanlaajuisen sosiaalityön tutkimusverkoston Global Partnership for Transformative Social Work (GPTSW) seminaarissa 7 - 10.6.2007. GPTSW-verkoston jäsen 2007 alkaen
 • Lastensuojelun avohuollon ryhmätoimintaa kehittävän Warisryhmän jäsen. Kaupunkisosiaalityön tutkimus- ja kehittämisyksikkö Heikki Waris -instituutti, 2002 - 2006
 • Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET -tutkijakoulun jäsen 2005 - 2010

Tieteellisten aikakauslehtien arviointitehtävät

Childhood (Sage) 2013, 2016
Kasvatus ja aika 2016
Diakonian tutkimus 2016
Young (Sage) 2012, 2015
Nuorisotutkimus 2014
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 "Eriarvoistuva lapsuus – lasten hyvinvointi kansallisten indikaattorien valossa".
Kairala, Maarit & Niskala Asta & Pohjola, Anneli (toim.)(tulossa)”Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi” 2013
Yhteiskuntapolitiikka 2013
Childhood (Sage) 2013
Nordic Social Work Research (Taylor & Francis) 2013
Ilpo Helén (toim.)(2011) Reformin pirstaleet: Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino       

YHTEISKUNNALLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA ANSIOT

 • Helsingin hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijajäsen 1.11.2009 - 31.10.2013 sekä 1.11.2013 - 31.10.2017, asiantuntijatehtävä lastensuojelun valitusasioissa sekä tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa.
 • Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunnan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) varajäsen 2011 - 2014, varsinainen jäsen 2015 - jatkuu.
 • Lapsiasiain neuvottelukunnan lapsitutkimuksen toimikunnan jäsen 2015 - jatkuu.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Nuoret ja palvelut -työryhmän jäsen, sosiaali- ja terveysministeriö & opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Vaativat palvelut -työryhmän jäsen, sosiaali- ja terveysministeriö 2016.
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) asettama koulukotien selvityshenkilö 9 - 10/2016.
 • Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmän jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.
 • Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen tutkimuksen tukiryhmän jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.
 • Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n hallituksen varajäsen 2012 - 2013.

TUTKIMUSPERUSTAINEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMISTYÖ

ANSIOT TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

 • Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaaminen nuorisobarometrin tuloksista 22.3.2017.
 • Kuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa VNS 1/2017 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti, lausunto teemasta NEET-nuoret, 16.3.2017.
 • Kuuleminen eduskunnan sivistysvaliokunnassa HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 24.11.2015.
 • Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 17.11.2015.
 • Kuuleminen eduskunnan naisverkosto HE 80/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 23.10.2015.
 • Tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaaminen nuorten syrjäytymisen kysymyksissä 27.9.2013.
 • Kuuleminen lastensuojelusta valtiovarainministeriön asettamille selvityshenkilöille 10.1.2013 ja 4.3.2013.
 • Kuuleminen valtioneuvoston asettamassa oikeusministeriön yhteydessä toimivassa riippumattomassa tutkintaryhmässä, joka selvittää 8-vuotiaan tytön kuolemantapausta, 14.1.2013.
 • Konsultointi valtioneuvostolle lapsiperheiden palveluita selvittävien selvityshenkilöiden asettamisesta, valtiovarainministeriö 5.11.2012.
 • Kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa selvitystyöryhmässä aiheesta ”Viranomaisten yhteistyö ja tietojen vaihto vakavissa lastensuojelutapauksissa tai epäilyissä mukaan lukien lastensuojelun ilmoituskäytännöt”, sosiaali- ja terveysministeriö 29.10.2012.
 • Pyöreän pöydän neuvottelun koordinointi lastensuojelun tutkimusyksikön asettamisesta, paikalla Suomen Akatemia, viisi yliopistoa, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto ja ITLA, puheenjohtajana Pentti Arajärvi, 8.3.2012.
 • Konsultointi tutkimuksesta ja arvioinnista Emma & Elias -avustusohjelmalle, Lastensuojelun Keskusliitto 16.3.2012

KUTSUTUT LUENNOT JA PÄÄPUHEENVUOROT

2017

 • "Megatrendien aallonharjalla ja suvannoissa - nuorten tulevaisuus tutkijan silmin" Kutsuesitelmä. Allianssi ry:n Luottarifoorumi, Helsinki, 18.1.2017.
 • "Valvonnan ytimessä - kohtaamisen marginaalissa. Nuorten kokemuksia lastensuojelusta" Kutsuesitelmä. Nuori2017 -tapahtuman osiossa "Nuoret palvelujärjestelmässä". Nuori 2017 -tapahtuma, Tampere, 27 - 29.3.2017.
 • "Fact for Minors (Fostering Alternative Care for Troubled Minors) Selvitys psykiatrisista hoitomuodoista suomalaisissa koulukodeissa" Kutsuesitelmä. Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukuntien seminaari, Helsinki, 16.5.2017.
 • "Lastensuojelun tulevaisuuden näkymiä ja haasteita" Kutsuesitelmä. Lastensuojelu tänään ja huomenna -seminaari, Suomen Sosiaalioikeudellinen seura ry, Helsinki, 8.6.2017.
 • "Finnish Youth Barometer – What do the Young Finns think about their future?" Kutsuesitelmä. National After School Association (USA) -järjestön vierailu, Helsinki, 28.6.2017

2016

 • "Lapsuuden suojelun paradokseja". Kutsuesitelmä. Lapsuus pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä - Harriet
  Strandellin juhlaseminaari. Helsinki, 19.12.2016
 • "Mitä kuuluu lastensuojeluun?" Pääpuheenvuoro. Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous. Helsinki, 24.11.2016.
 • "Finnish Policies with Young Offenders" Kutsuesitelmä Corkin delgaatiolle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Helsinki, 10.10.2016.
 • "Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset vuoden 1987 syntymäkohorttitutkimuksessa" Pääpuheenvuoro. Suomi nuorten kasvuympäristönä: 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista –raportin julkistamistilaisuus. Helsinki, 9.8.2016.
 • "Mun taustalla ketä tahansa pelottais, et miten pärjää omillaan". Panelisti SOS-Lapsikylän paneelissa, Suomi Areena. Pori, 13.7.2016.
 • "Five years in one hour - becoming a doctor in social sciences". Kutsuesitelmä. Lapin yliopiston YTK:n tutkimusseminaari, Levi, 23 - 24.5.2016.
 • "Kokemuksia koulukodista – haastattelututkimuksen tuloksia". Kutsuesitelmä. Valtion koulukotien tutkimusseminaari. Helsinki, 6.4.2016.

2015

 • ”Kulttuuri lasten ja nuorten arjessa” Puheenvuoro. Kulttuurit, hyvinvointi ja terveys - kehityksen ja tutkimuksen uudet suunnat ja yhteistyö. Suomen Akatemian tutkiva työpaja. Jyväskylä, 30.11.2015.
 • "Uudistuuko sijaishuolto?" Paneelipuheenvuoro. Valtakunnalliset sijaishuollon päivät. Lahti, 29 - 30.9.2015.

2014

 • "Lastensuojelu nuorten parissa" Pääpuheenvuoro. Kriisityön päivät, Helsinki, 5 - 6.6.2014.
 • "Kiirettä pitää - nuoruusikäiset lastensuojelussa" Kutsuttu luento HUS:n lastenpsykiatreille ja nuorisopsykiatreille, Helsinki, 20.3.2014.
 • "Kuka on lastensuojelun asiantuntija?" Puheenvuoro. Sosiaalialan asiantuntijapäivät. Helsinki, 12-13.3.2014.

2013

 • "Nuorisoikäiset lastensuojelussa - huolta, kiirettä ja huostaanottoja". Pääpuheenvuoro. Lastensuojelun ja Nuorisopsykiatrian yhteisseminaari. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Helsinki 13.11.2013.
 • Päivien juontaja. Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät (Lastensuojelun Keskusliitto), Tampere-talo, Tampere 1 - 3.10.2013.
 • ”’Raja on tullut vastaan’ - Nuoret ja lastensuojelu”. Pääpuheenvuoro, Sosiaalipäivystyksen 50-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 25.9.2013
 • ”Yhteisönäkökulma lasten ja nuorten syrjäytymiseen - läheisverkoston merkitystä etsimässä”. Pääpuheenvuoro, Koulukuraattoripäivät, Helsinki 19.9.2013
 • ”Mitä tutkimuksen ja tiedontuottamisen edistämiseksi on tarpeen tehdä?”. Pääpuheenvuoro, Sosiaalihuollon tutkimus ja tietoperusta -seminaari. Sosnet, Helsinki 12.3.2013

2012

 • "No ne!" - yhteisösuhteiden merkitys nuorten hyvinvoinnin taustalla". Pääpuheenvuoro, Nuorisotyön päivä, Lohja 8.11.2012
 • "Lastensuojelupalveluiden tutkimustarpeet" (Research Needs in Child Welfare Services) Keynote speech in Perhepalvelupäivät, Messukeskus, Helsinki 10.5.2012.
 • "Luusereita, rebeleitä vai kingejä? Yhteisönäkökulma nuorten syrjäytymiseen" (Loosers, rebels or kings? Community based viewpoint to young people’s marginalisation). Keynote speech in Kouluterveyspäivät Espoo 18.9.2012.

2011

 • "Vaikuttavuuden varjot lastensuojelussa" (Shadows of Efficacy in Child Welfare). Invited lecture in Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Wanha satama, Helsinki16-17.3.2011.
 • "Tutkimuksen tarpeet sijaishuollossa" (Needs for Research in Out-of-Home -Care). Invited lecture in Valtakunnalliset sijaishuollon päivät. University of Vaasa 4 - 6.10.2011.

2010

 • "Conceptualizing Social Structures, Societal Reactions and Children’s Positions - An empirical example of building a framework for knowledge production". Invited lecture in the 3rd Finnish Childhood Studies Conference, Jyväskylä 9 – 12.6.2010.
 • "Nuoruuteen kohdistuvia muutoshaasteita". Keynote speech in Kasperi - Väli-Suomen lapset, nuoret ja lapsiperheet - seminar, Lahti 10.11.2010.
 • "Koulukoti sijaishuollon kiinnipitävänä yhteisönä" (Reformatory School as a Holding Community). Keynote speach in Tositarinoita koulukodeista -Seminar, Helsinki 18.11.2010.
 • "Tulevan hallitusohjelman lastensuojelun painopisteet". Keynote speech in seminar in Finnish Parliament, Helsinki 24.11.2010.
 • Kurittomat nuoret ja ankarat yhteisöt - eksluusion ja eskapismin noidankehä. Keynote speech in Väestöliitto seminar, Helsinki 30.11.2010.

2009

 • Lasten normirikkomukset ja yhteisöjen reaktiot - syrjäyttävien ja kiinnipitävien mekanismien jäljillä. Keynote speech in Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät - Conference, Helsinki, 15.9.2009.
 • Sijaishuolto pysäyttävänä ja kiinnipitävänä yhteisönä. Invited lecture in Sijaishuollon päivät, Lahti 8.10.2009.

KANSAINVÄLISET KONFERENSSIESITYKSET

 • Pre-conference in European Conference for Social Work Research (ECSWR), Aalborg, Tanska, 19.4.2017.
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Lisbon, Portugal, 30.3 - 2.4.2016
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenia, 22-24.4.2015
 • Exploratory Workshop on Socio-Legal Models of Care Order Proceedings in Europe -seminaarissa. University College Cork, Ireland, 19 - 22.8.2014.
 • VI. Finnish Conference for Childhood Studies, Oulu, Finland, 7 - 9.5.2014
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Bolzano, Italy, 15 - 17.4.2014.
 • International Society for the Prevention of Childhood and Neglect (ISPCAN), European Conference 2013, Dublin, Ireland, 15-18.9.2013.
 • European Conference for Social Work Research (ECSWR), Jyväskylä, Finland, 13-15.3.2013.
 • Welfare2011 Conference, Reykjavik, Iceland 11 - 13.8.2011.
 • European Sociological Association (ESA) Conference, Lissabon, Portugal, 4.9.2009.
 • ENSACT Joint European Conference, Dubrovnik, 26-29.4.2009
 • History of Social Work: Sexuality and Child Welfare -meeting, Bled, Slovenia, 13 - 15.11.2008.
 • Power: Forms, Dynamics and Consequences -Conference. University of Tampere, 22 - 24.9.2008.
 • 7th Nordic FORSA-Conference (Nordic Societies for Social Work Research), Århus, Denmark, 21 - 23.8.2008.
 • Nordic Sociological Conference, University of Turku, 18 - 20.8.2006
 • Annual Conference of Socio-Legal Studies Association, University of Stirling, Scotland, UK, 29.3.2006.
 • 6th Nordic FORSA-Conference (Nordic Societies for Social Work Research), University of Helsinki, 10.2.200

Tenorisaksofoni & laulu The Studets -yhtyeessä. Julkiset esiintymiset:

Roihuvuori Taiteiden yö -tapahtuma, Helsinki, 26.8.2011
Dodo Elonkorjuujuhla, Helsinki, 2.9.2011
Herttoniemen Helmi, Helsinki, 2.12.2011
Nosturi Alakerta, Helsinki, 2.6.2012
Furuvik, Helsinki, 16.6.2012
Lepakkomies, Helsinki, 13.10.2012
Torvi, Lahti, 27.10.2012
Backroom, Kotka 18.1.2013
Torvi, Lahti, 9.8.2013
Roihuvuoren kyläjuhla, Hardorock House, Helsinki, 30.8.2013
Club Liberte, 1.10.2013
Mäkitupa, Inkeroinen, 4.10.2013
Diamond, Helsinki, 12.10.2013
Darkside Club, Helsinki, 22.11.2013
Sture 21, Helsinki, 7.2.2014
Darkside Club, Helsinki, 8.3.2014
Tirra, Lahti, 15.3.2014
Club Chicago, Lahti, 13.9.2014
Jaakko, Kotka, 16.1.2015
Cafe Mascot, Helsinki, 28.11.2015
Hardrock House, Helsinki, 22.1.2016
Santalahti, Kotka, 16.7.2016

 Kanakoiraharrastus

Lyhytkarvainen unkarinvizsla Kallioalanteen Nata eli "Pulla" (s. 14.5.2014) 
Pullan CV osoitteessa https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34881/14&R=57 

Lyhytkarvainen saksanseisoja Myräkkälän HC Poju eli "Poju" (s. 9.3.2014)
Pojun CV osoitteessa https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22439/14&R=119 

 JULKAISULUETTELO

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. Teoksessa Rosi Enroos & Mikko Mäntysaari & Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus - näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. Tampere: Tampere University Press, 163–192. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102465/Enroos_ym_Mielekas_tutkimus.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Pekkarinen, Elina (2017) Positions of young people in child welfare - "TMSA" in research practice. In Monica Kjørstad & May-Britt Solem (eds.) Critical Realism for Professions. Oxford: Routledge, 118–144.

Pekkarinen, Elina (2017)  ”Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa” - Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta. Teoksessa Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 173–198.

Pekkarinen, Elina (2016) Toivottu, kiistelty ja torjuttu: Lastensuojelun avohuolto huostaanottoasiakirjoissa. Teoksessa Rosi Enroos & Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Pekkarinen, Elina (2016) Arjen ja elämänhallinnan ongelmat lapsuudenperheessä - lastensuojelun näkökulma. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuora, 163–179. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf

Pösö, Tarja & Pekkarinen, Elina & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2016) ‘Voluntary’ and ‘involuntary’ child welfare: Challenging the distinction. Journal of Social Work, DOI: 10.1177/1468017316653269.

Pekkarinen, Elina (2015) Näkymättömiksi suojellut lapset. Teoksessa Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu - Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere, Vastapaino, 264–300. Rinnakkaistallennus: http://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Elina_Pekkarinen.pdf 

Pekkarinen, Elina (2014) Positiomalli rakenteellisen sosiaalityön tukena. Teoksessa Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli & Seppänen, Marjaana (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio, Unipress, 214 –233.

Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa (2012) Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa – lapset ja nuoret instituutioita uudistamassa. Teoksessa Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 131 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2011) Tavallisten kansalaisten turvallinen kaupunkikeskusta - Tapaustutkimus lasten julkisen kotiintuloaikasuosituksen asettamisesta. Teoksessa Mirja Satka & Leena Alanen & Timo Harrikari & Elina Pekkarinen (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino, s. 95–130.

Pekkarinen, Elina & Tapola-Haapala, Maria (2009) Kriittinen realismi sosiaalityössä - tiedontuotannosta emansipaatioon. Teoksessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.) Sosiaalityön teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 183 –205.

Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2008) Youth curfews in Finland - indicators of generational change? Teoksessa Morten Nielsen (toim.) Disorder in urban public space: resistance or crime?, Economic crime, organised crime and corruption, NSfK:s 50th research seminar. Oslo: Scandinavian Research Council for Criminology, s. 200-212. http://docplayer.me/1379747-Disorder-in-urban-public-space-resistance-or-crime-economic-crime-organised-crime-and-corruption.html (Viitattu 4.12.2016).

Satka, Mirja & Harrikari, Timo & Hoikkala, Susanna & Pekkarinen, Elina (2007) The diverse impacts of the neo-liberal social policies on children’s welfare and social work with young people: the Finnish perspective. Social Work and Society,  5 (3), 125-135. http://www.socwork.net/sws/article/view/140 (Viitattu 4.12.2016).

Pekkarinen, Elina (2007) Adolescent girls and group activity within the field of child welfare. Nordisk Sosialt Arbeid 27 (3) , 182–193.

Pekkarinen, Elina (2006) Lastensuojelun ryhmätoiminta murrosikäisten tyttöjen kokemana. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen, Maritta (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus: Jyväskylä 2006, s. 99–127.

B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Pekkarinen, Elina (2017) Kokemuksia koulukotien varjoista. Kirja-arvostelu. Sosiologia 54 (2), 191–193.

Pekkarinen, Elina (2015) Ketä kiinnostaa? - Lasten ja nuorten syrjäytyminen. Kirja-arvostelu. Nuorisotutkimus 2/2015.

Pekkarinen, Elina & Suurpää, Leena (2015) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä. Kannanotto. Tieteessä tapahtuu 6/2015. http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/53331  (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen Elina (2014) Takuulla suojassa? Nuorisotakuu ja lastensuojelun erityiskysymykset. Teoksessa Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.) Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 183–188.  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuorisotakuun_arki_ja_politiikka.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 337–342. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110559/pekkarinen.pdf?sequence=1  (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen, Elina (2012) Tie ekososiaaliseen yhteiskuntaan vie hyvinvointiyhteiskunnan kautta. Kommenttipuheenvuoro Marjatta Bardylle. Teoksessa Emma Aalto & Maarit Alasuutari & Tuuli Lamponen & Niina Rutanen (toim.) Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 44–45. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80287/f951bd08-5834-4fc2-a938-c13f2829ac86.pdf?sequence=1  (Viitattu 4.12.2016.)  

Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (2011) Johdatus lasten ja nuorten hallinnan kysymyksiin.  Teoksessa Mirja Satka & Leena Alanen & Timo Harrikari & Elina Pekkarinen (toim.) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino, s. 11–28.

Pekkarinen, Elina (2010) Kun lapsi haastaa lastensuojelun kohteen - lasten rikokset ja yhteisöjen reaktiot. Janus 18 (2), 178–183.

C. Tieteelliset kirjat (monografiat)

Ristikari, Tiina & Törmäkangas, Liisa & Lappi, Aino & Haapakorva, Pasi & Kiilakoski, Tomi & Merikukka, Marko & Hautakoski, Ari & Pekkarinen, Elina & Gissler, Mika (2016) Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen, Elina & Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) (2012) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 131 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5994-26-1 (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen, Elina (2011) Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma. Nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisuja 51. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura & Lapsuudentutkimuksen seura & Lastensuojelun Keskusliitto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastensuojeluntieto.pdf  (Viitattu 4.12.2016.)

Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) (2011) Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Jyväskylä: Vastapaino.

Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Julkaisuja 102. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/stadilaispojat_rikokset_ja_lastensuojelu.pdf (Viitattu 4.12.2016.)

Pekkarinen, Elina (2010) Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. Avauksia 7/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80260/c36d8dc8-fca6-46e6-95ec-78a8efb6a626.pdf?sequence=1 (Viitattu 4.12.2016.)

Savolainen, Jukka; Hinkkanen, Ville & Pekkarinen, Elina (2007) Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152541/TTA76_Savolainen_Hinkkanen_Pekkarinen_2007.pdf?sequence=1 (Viitattu 4.12.2016.)

Tapola-Haapala, Maria & Pekkarinen, Elina & Hoikkala, Susanna (toim.) (2006) Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto. Helsinki, Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Pekkarinen, Elina (2017) Lapset, nuoret ja rangaistukset. Haaste 3:2017. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32017/lapsetnuoretjarangaistukset.html (Haettu 9.12.2017)

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti muutoksessa - Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulukoti_muutoksessa.pdf 

Pekkarinen, Elina & Harrikari, Timo (2010) Riskien arviointia ja vaaran torjumista - lastensuojelun käytännöt huolen ilmapiirissä. Haaste 4:2010. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42010/riskinarviointiajavaarantorjumista-lastensuojelunkaytannothuolenilmapiirissa.html 

 Pekkarinen, Elina (2010) Kuriton lapsi ja ankara yhteisö - etääntymisen ja hylkimisen noidankehä. Hyvinvointikatsaus 4:2010, 2–5.

E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 

Pekkarinen, Elina & Aapola-Kari, Sinikka (toim.)(2016) Nuoruus hallitusohjelmassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuoruus_hallitusohjelmassa.pdf   (Viitattu 4.12.2016.)

Lisäksi kymmenen (10) kolumnin LasTut -blogisarja Sosiaaliportin verkkosivuilla vuosina 2010 - 2012, viisi (5) kolumnia Nuorisotutkimusverkoston Kommentti ja Näkökulma -sarjoissa sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehden Yhteiskuntablogiikka-sarjassa ja seitsemän (7) mielipidekirjoitusta Helsingin sanomissa.

F. Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

Teonorisaksofonisti ja laulaja The Studets -yhtyeessä vuodesta 2011. Julkiset esiintymiset.

Roihuvuori Taiteiden yö -tapahtuma, Helsinki, 26.8.2011
Dodo Elonkorjuujuhla, Helsinki, 2.9.2011
Herttoniemen Helmi, Helsinki, 2.12.2011
Nosturi Alakerta, Helsinki, 2.6.2012
Furuvik, Helsinki, 16.6.2012
Lepakkomies, Helsinki, 13.10.2012
Torvi, Lahti, 27.10.2012
Backroom, Kotka 18.1.2013
Torvi, Lahti, 9.8.2013
Roihuvuoren kyläjuhla, Hardorock House, Helsinki, 30.8.2013
Club Liberte, 1.10.2013
Mäkitupa, Inkeroinen, 4.10.2013
Diamond, Helsinki, 12.10.2013
Darkside Club, Helsinki, 22.11.2013
Sture 21, Helsinki, 7.2.2014
Darkside Club, Helsinki, 8.3.2014
Tirra, Lahti, 15.3.2014
Club Chicago, Lahti, 13.9.2014
Jaakko, Kotka, 16.1.2015
Cafe Mascot, Helsinki, 28.11.2015
Hardrock House, Helsinki, 22.1.2016
Santalahti, Kotka, 16.7.2016

G. Opinnäytteet

Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Väitöskirja. Julkaisuja 102. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/stadilaispojat_rikokset_ja_lastensuojelu.pdf (Viitattu 4.12.2016.)

3Pekkarinen, Elina (2004) Tyttöryhmän dialoginen prosessi. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/opinnaytekilpailu/gradu_pekkarinen.pdf (Viitattu 4.12.2016.)

I.  Audiovisuaaliset aineistot

Höjer, Staffan & O'Mahony, Connor & Masson, Judith & Pekkarinen, Elina & Pösö, Tarja & Segado, Sagrario & Skivenes, Marit & Svensson, Gustav (2015) Child Protection Removal Systems - Country Profiles. Filmatisoitu opetus- ja tietosarja. http://www.ucc.ie/en/appsoc/cs/videoresources/ccpsvideos/ (Viitattu 4.12.2016)

 

TIETEELLISET LUOTTAMUSTOIMET

Puheenjohtaja, Lapsuudentutkimuksen seura ry. 2013 - edelleen

Johtoryhmän jäsen. Nuorisotutkimusverkosto 2015 - edelleen

Koordinaattori. Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus -painopistealue, Nuorisotutkimusverkosto 2014 - edelleen

Hallituksen varajäsen. Lapsuudentutkimuksen seura 2008 - 2013

Jäsen. Monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijaryhmä 2015 - edelleen

Jäsen. Lapsuudentutkimuksen työryhmä. Lapsiasianeuvottelukunta 2016 - edelleen

Koordinaattori. Kriittinen realismi ja sosiaalityön tutkimus -ryhmä. European Social Work Research Association ESWRA 2014 - edelleen

Hallituksen jäsen. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys 2010 - 2015

Arviointityöryhmän jäsen. European Conference for Social Work Research Århus 2017

Arviointityöryhmän jäsen. European Conference for Social Work Research Lissabon 2016

Jäsen. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen lautakunnan valmistelutyöryhmä 2014 - 2015

Osaohjelman jäsen. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO 2013 - 2015

Toimikunnan puheenjohtaja. Yhdistetyt V. Lapsuudentutkimuksen päivät, 11. Nuorisotutkimuspäivät 2012

Toimikunnan jäsen. IV. Lapsuudentutkimuksen päivät 2011

YHTEISKUNNALLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Tuomarinvala 18.11.2009

Lastensuojelun asiantuntijajäsen. Helsingin hallinto-oikeus 2009 - edelleen

Jäsen. Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015 - edelleen

Jäsen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Nuoret ja palvelut -työryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö & opetus- ja kulttuuriministeriö 2016

Jäsen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) Vaativat palvelut -työryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö 2016

Koulukotien selvityshenkilö. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE). Sosiaali- ja terveysministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9 - 10/2016.

Jäsen. Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.

Jäsen. Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen tutkimuksen tukiryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 - 2015.

Varajäsen. Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston johtokunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 - 2014

Hallituksen varajäsen. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 2011 - 2012

 

Hankkeet