Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Tutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 062 4689

Esittely

Olen toiminut tutkijana Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Nuorisotutkimusverkostossa. Jälkimmäisessä olen työskennellyt vuodesta 2005 lähtien monenlaisissa työsuhteissa ja hankkeissa. Tutkimukseni ovat käsitelleet etnisyyden, maahanmuuton, syrjinnän, vapaa-ajan, nuorisotyön, sosiaalityön ja marginalisaation teemoja. Väittelin vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa etnisyyden merkityksistä nuorten vertaissuhteissa. Parhaillaan tutkin vailla koulu- ja työpaikkaa oleville nuorille suunnatun verkkoryhmätoiminnan vaikuttavuutta osana Suomen Akatemian PROMEQ-hanketta. Lisäksi olen sivutoimisesti mukana etnistä profilointia tarkastelevassa ja Koneen Säätiön rahoittamassa Pysäytetyt-hankeessa.

JOITAKIN VIIMEAIKAISIA JULKAISUJANI

 

Vertaisarvioituja artikkeleita

Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), 3–19.

Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Anti-racism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (toim.) Empowering Social Work: Research & Practice. Kotka: University of Helsinki, 222–244.

Kivijärvi, Antti (2014) Interethnic Affiliations and Everyday Demarcations of Youth in Finland. Empirical Glances through Multisited Interviews and Observations. Young: Nordic Journal of Youth Studies 22 (1), 67–85.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015) Youth clubs as spaces of non-formal learning: professional idealism meets the spatiality experienced by young people in Finland. Studies in Continuing Education 37 (1), 47-61.

Kivijärvi, Antti (2015) Fragility of leisure ties between ethnic minority and majority youth – an empirical case from Finland. Journal of Leisure Studies 34 (2), 150–165.

Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi (2015) Syrjinnästä vapaita alueita? Etnisyys ja syrjintä nuorten tilakokemuksina. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 127–140.

Kivijärvi, Antti (2016) Staging to Peers and Evading from Educators. Youth and the Appeal of Hangout Spaces in Finland. Teoksessa Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 92–105.

Kivijärvi, Antti (2016) Maalta kaupunkiin? Nuoret maahanmuuttajamiehet ja Suomen sisäinen muuttoliike. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta, 167–180.

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (2016) Sports and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity. International Review for the Sociology of Sport. Julkaistu verkossa 15.3.2016.

Kivijärvi, Antti (2017) Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja sukupolvisten suhteiden suoja – vanhempien sosiaalisen kontrollin yhteyksiä rikekäyttäytymisen ja uhrikokemusten päällekkäisyyteen. Oikeus 46 (2), 163–181.

 

Kirjoja

Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015) Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim. 2016) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

 

Hankkeet