Antti Kivijärvi

Antti Kivijärvi

Tutkija

YTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 062 4689

Esittely

Olen toiminut tutkijana Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Nuorisotutkimusverkostossa. Jälkimmäisessä olen työskennellyt vuodesta 2005 lähtien monenlaisissa työsuhteissa ja hankkeissa. Tutkimukseni ovat käsitelleet etnisyyden, maahanmuuton, syrjinnän, vapaa-ajan, nuorisotyön, sosiaalityön ja marginalisaation teemoja. Parhaillaan tutkin vanhempien maahanmuuttajanuoriin kohdistamaa sosiaalista kontrollia osana Suomen Akatemian GENESO-hanketta ja etnistä profilointia osana Koneen Säätiön Pysäytetyt-hanketta. Väittelin vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa etnisyyden merkityksistä nuorten vertaissuhteissa.

JOITAKIN JULKAISUJA VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AJALTA

 

Vertaisarvioidut artikkelit

Kivijärvi, Antti (2010) Local Youth work as Subpolitics of Multiculturalism: Professional Educators Constructing New Rationales in Eastern Finland? Studies in Ethnicity and Nationalism 10(2), 204–220.

Kivijärvi, Antti & Honkasalo, Veronika (2010) Monikulttuuristen nuorten ja nuorisotyöntekijöiden tulkintoja rasismista. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura & Nuorisotutkimusverkosto, 257–272.

Kivijärvi, Antti (2012) Nuorisotointen kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Yksinäisestä puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja. Teoksessa Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 299–314.

Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), 3–19.

Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Anti-racism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (toim.) Empowering Social Work: Research & Practice. Kotka: University of Helsinki, 222–244.

Kivijärvi, Antti (2014) Interethnic Affiliations and Everyday Demarcations of Youth in Finland. Empirical Glances through Multisited Interviews and Observations. Young: Nordic Journal of Youth Studies 22 (1), 67–85.

Ahponen, Pirkkoliisa & Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Kivijärvi, Antti & Pyykkönen, Miikka & Ronkainen, Jussi & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2014) New Challenges for Nordic Welfare Services: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work. Nordic Journal of Migration Research 4 (1), 30–39.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2014) Youth clubs as spaces of non-formal learning: professional idealism meets the spatiality experienced by young people in Finland. Studies in Continuing Education (julkaistu verkossa 17.10.2014.)

Kivijärvi, Antti (2015) Fragility of leisure ties between ethnic minority and majority youth – an empirical case from Finland. Journal of Leisure Studies 34 (2), 150–165.

Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi (2015) Syrjinnästä vapaita alueita? Etnisyys ja syrjintä nuorten tilakokemuksina. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 127–140.

 

Muita artikkeleita

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2012) Seutukaupunki elinympäristönä: nuorten kokemuksia aikuisille rakennetussa kaupunkitilassa. Teoksessa Ari Hynynen (toim.) Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Kuntaliitto, 85–101.

Kivijärvi, Antti (2014) Piilossa Kasvattajilta. Nuoret ja hengailutilojen viehätys. Teoksessa Päivi Harinen & Mari Käyhkö ja Anni Rannikko (toim.) Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? Leena Kosken juhlakirja. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 120–137.

Honkasalo, Veronika & Kivijärvi, Antti & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena (2014) Rasisminvastainen tutkimus kasvatuksen kentillä. Teoksessa Lotta Haikkola & Niko Pyrhönen & Merja Pentikäinen & Teemu Pauha (toim.) Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura, 100–112.

 

Monografiat

Honkasalo, Veronika & Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2011) Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kivijärvi, Antti (2014) Rasisminvastaisuus periaatteina ja toimintana – Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä. Helsinki: Suomen Punainen Risti & Nuorisotutkimusverkosto.

Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

 

Toimitetut teokset

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015) Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.

 

Hankkeet