Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on julkaissut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita selvittävää Nuorisobarometria vuodesta 1994 lähtien. Vuodesta 2004 lähtien Nuorisobarometri on julkaistu Nuoran ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Nuorisobarometrin vuodesta toiseen samanlaisina toistuvat kysymykset sekä yli kymmenen vuoden mittainen aikajänne mahdollistavat muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen. Barometrin 14 vuoden seuranta-aineisto virittää niin tieteelliseen kuin nuorisopoliittiseen pohdiskeluun. Pysyvien perusteemojen, työn ja koulutuksen, lisäksi pitkään seurattuja aiheita ovat olleet yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin.

Vuosittain vaihtuvien teemojen avulla pyritään tarttumaan kutkuttaviin nuoria ja nuoruutta koskeviin aiheisiin, joista kaivataan kattavaa ajantasaista tietoa.

Ilmestyneet barometrit:

Nuorisobarometreja voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupan kautta (joidenkin vuosien barometrit saattavat olla loppuunmyytyjä). Kaikki ilmestyneet Nuorisobarometrit ovat luettavissa verkkojulkaisuina Valtion nuorisoneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja: 
Tutkija Sami Myllyniemi