Nuorisotutkimuspäivät 2017

XVI Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimuksen hiljaisuudet

2.–3.11.2017, Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, Oulu

#ntpaivat

Vuosi 2017 on itsenäisyyden juhlavuosi. Juhlinnan keskellä on tärkeä pysähtyä pohtimaan, keitä juhlitaan ja muistetaan, mitä emme näe ja ketkä jäävät sivuun. Mitkä ovat nuorisotutkimuksen näkökulmasta unohdettuja ja marginaaleja ilmiöitä? Nuorisotutkimuksella on tieteenalana vahvasti emansipatorinen tausta: nuorisotutkimus syntyi tarpeesta katsoa aikuis- ja viranomaiskeskeisten tulkintojen ohi ja pyrkiä tavoittamaan nuorten omat tulkinnat ja näkökulmat. On kuitenkin tärkeä kysyä, miten tämän päivän nuorisotutkimuksen teoriat, menetelmät ja aineistot tavoittavat erilaisten nuoruuksien kirjon – mitä jää huomaamatta? Miten ja millaisten aineistojen avulla unohduksiin painettuja tai piilossa olevia ilmiöitä tulisi tutkia? Teema haastaa nuorisotutkimuksen kenttää sekä kriittiseen metodiseen pohdintaan että tutkimuseettiseen arviointiin. Teemalla on kaksi ulottuvuutta: yhtäältä haluamme herättää keskustelua niistä nuoriin liittyvistä asioista ja ilmiöistä, joista vaietaan nuorisotutkimuksessa – toisaalta ilmiöistä, joista vaietaan yhteiskunnassa. Teema jatkaa Nuorisotutkimusseuran vuoden 2016 teemaa ’Global responsibility in Youth Research’ tuoden nuorisotutkimuksen painopisteitä ja lähestymistapoja koskevat kriittiset kysymykset uuteen kontekstiin.

Päiville ovat tervetulleita kaikki nuoriin ja nuoruuteen liittyvien kysymysten parissa työskentelevät. 

Päivien kansainvälinen pääpuhuja on David Farrugia (School of Humanities and Social Sciences, University of Newcastle, Australia), joka on tutkimuksissaan kritisoinut nuorisotutkimuksen kaupunkikeskeistä tutkimustraditiota ja nostanut esiin maaseudun nuorten kokemukset ja elämän pakkovalinnat. Farrugian tutkimuksen keskiössä ovat nuorten eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset. Hän on tutkinut mm. nuorten kodittomuuden ja työttömyyden kokemuksen merkityksiä. Kotimaisena pääpuhujana kuullaan Nuorisotutkimusverkoston pitkäaikaista tutkimusjohtajaa, Punaisen Ristin turvatalotoiminnan johtajaa Leena Suurpäätä, joka pohtii puheenvuorossaan, mistä suomalainen nuorisotutkimus puhuu ja mistä se vaikenee.

 

Tärkeitä päivämääriä

  • 17.9. CfP päättynyt
  • 2.10. Ilmoittautuminen avautuu + Hyväksymisilmoitukset esitelmistä ja työryhmistä
  • 16.10. Viimeinen osallistumisten ja osallistumismaksujen peruutuspäivä
  • 23.10. Ilmoittautuminen päiville päättyy
  • 30.10. Osallistumismaksujen DL
  • 2.–3.11. Nuorisotutkimuspäivät