Verkkojulkaisut

Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia

Sirkku Kotilainen, Katriina Siivonen ja Annikka Suoninen

Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisen (2008-2011) Myrsky-nuorisohankkeen tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide tiiviisti nuorten arkeen. Taiteellisen toiminnan kautta toivotaan voitavan pureutua ennakoivasti erityisesti nuorten syrjäytymisuhkiin. Kulttuurirahasto on rahoittanut eri puolilla Suomea nuorille suunnattuja taidehankkeita useilla taiteiden aloilla, joita ovat olleet esimerkiksi tanssi, teatteri, sirkus, kuvataide ja musiikki. Hankkeissa pääosin 13-17-vuotiaat nuoret tekevät itse taidetta ammattitaiteilijoiden ohjauksessa. Mukana tähänastisissa hankkeissa on ollut yli 10 000 nuorta ja välillisesti vielä enemmän, esimerkiksi yleisöinä.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Milla Paumo

Opetusministeriön nuorisoyksikön ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa selvitettiin nuorisotoimialan resurssien sukupuolittaista jakautumista palveluiden käyttäjien eli tyttöjen ja poikien kesken, alan työntekijäkunnan sukupuolijakaumaa sekä tasa-arvonäkökulman heijastumista toiminnan sisältöihin.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin

Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa

Tomi Kiilakoski

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiilakosken tutkimus Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa asettaa kouluampumiset osaksi kouluväkivallan perinnettä. Kouluissa on esiintynyt väkivaltaa läpi historian, mutta sitä ei ole tunnistettu vakavaksi sosiaaliseksi ongelmaksi ennen kuin kouluampumiset pirstoivat kuvan turvallisista kasvuympäristöistä. Tutkimuksen mukaan koulukiusaamisen käsitteen rinnalle tarvitaan perusteellista keskustelua kouluväkivallasta, jotta koulun väkivaltaiset teot tulevat paremmin tunnistetuiksi ja niitä voidaan käsitellä.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Lisää koriin