Lehdet

Nuorisotutkimus 3-4/2015

Nuorisotutkimus-lehti 3-4/2015 on tuplanumero, jossa erityisenä tarkastelun kohteena on koulu. Ensimmäiset kaksi artikkelia käsittelevät nuorten kokemuksia koulusta. Tiina Karhuvirta ja Leena Lestinen tutkivat kirjoituksessaan alakouluikäisten osallisuutta. Eija Syrjäläinen, Pirjo Jukarainen, Tomi Kiilakoski ja Sari Yrjänäinen tutkivat lukiolaisten turvallisuutta. Seuraavat kolme tekstiä käsittelevät koulua laajemmasta näkökulmasta. Mira Kalalahti, Heikki Silvennoinen ja Janne Varjo tarkastelevat tekstistään, mitä vaikutusta vanhempien osallisuudella on koulun toimintoihin. Heidi Harju-Luukkainen, Sari Sulkunen & Jouni Vettenranta tarkastelevat Pisa-tutkimuksen aineistojen varassa, miten koulun koko vaikuttaa koulukokemukseen. Heli Koskinen tarkastelee omassa tekstissään eri koulutusasteiden opetussuunnitelmia. Selkeästi kouluaiheisia tekstejä taustoittaa Päivi Bergin artikkeli, jossa hän tarkastelee rennon ja vakavan vapaa-ajan käsitteitä hyödyntäen liikuntaan liittyviä merkityksiä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 2/2015

Nuorisotutkimus-lehden 2/2015 tekstit osoittavat, miten nuorten toiminnan mahdollisuusehdot ilmenevät eri kentillä. Artikkelit kuvaavat tyttöjen toimintaa historiallisessa näkökulmassa, kokemusta uskonnollisesta kesätapahtumasta sekä palvelukokemuksia kulutustilanteissa. Kaikissa teksteissä näytetään, millä tavoin toiminta ilmenee ja millaisin rajauksin asioita tehdään helpoksi tai hankalaksi, tai mahdolliseksi ja mahdottomaksi.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3/2014

Nuorisotutkimus-lehden 3/2014 tekstit valottavat kukin tahollaan samaa asiaa: sitä, miten eri tavoin osallisuutta ja nuorisolähtöisyyttä voidaan toteuttaa. Tarja Juvonen tarkastelee artikkelissaan täytymistä, jolla hän viittaa julkilausuttuihin tai -lausumattomiin pakkoihin ja velvollisuuksiin. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-projektia käsittelevässä artikkelissaan Tiina Muukkonen, Saila Nevanen, Maria Ohisalo ja Saija Turunenlukevat auki voimavaroja vahvistavan, nuorisotyöllisen työotteen hyötyjä. 

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 2/2014

On opittava kuuntelemaan nuoria, tunnistettava eriarvoistavia mekanismeja ja tehtävä niille jotain. Tässä numerossa jäsennetään kysymystä nuorisotyön tilasta ja tulevaisuudesta kentän ja tutkimuksen vuoropuhelun kautta.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2014

Nuorisotutkimus-lehden 1/2014 teksteissä tarkastellaan mm. perhettä monin eri tavoin. Näkökulmana on lapsen kokemus perheestä, vanhempien näkemys lastensa kasvusta aikuisuuteen sekä perhe taustana lasten kuluttamiselle.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 4/2013

Nuorisotutkimus-lehden 4/2013 artikkeleissa käsitellään nuorten liikunnallisia alakulttuureita, joissa liikunnallista tekemistä viedään esimerkiksi kaduille, katoille ja parkkihalleihin, sekä median merkitystä nuorisokulttuurisessa liikkumisessa ja lajien harrastamisessa.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3/2013

Nuorisotutkimus-lehden 3/2013 artikkeleissa tarkastellaan nuorten valmiuksia käydä yhteiskunnallista keskustelua kouluympäristössä ja nuorisotyön opetussuunnitelman laatimista toimintatutkimuksellisena prosessina.

Lehdessä käsitellään myös muun muassa Brasilian mielenosoituksia ja alakoulun sosiaaliohjauksen mahdollisuuksia.

Lisää koriin