Kirjat

Nuorisokasvatuksen teoria. Perusteita ja puheenvuoroja (2. painos)

Elina Nivala ja Mikko Saastamoinen (toim.)

Nuorisokasvatuksen teoria kokoaa yhteen erilaisia näkökulmia nuorten kasvuun, kasvattamiseen ja oppimiseen sekä arvioi yhteiskuntaa nuorten kasvamisen ympäristönä. Se asettaa vuoropuheluun eri teoriaperinteitä ja nykyilmiöitä antaen näin monitieteisen teoreettisen sisällön nuorisokasvatuksen käsitteelle.

Lisää koriin

Missä lapsuutta tehdään?

Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen ja Niina Rutanen (toim.)

Missä lapsuutta tehdään? -teoksessa käsitellään erilaisten lapsuuksien rakentumisen tiloja ja lapsuuden tapahtumapaikkoja lähestyen niitä kahdesta suunnasta. Tarkastelun lähtökohtana ovat yhtäältä lapsille tuotetut ja tarjotut tilat sekä lapsuudelle yleisemminkin luodut puitteet, joiden rakentumiseen osallistuvat monet tahot, kuten valtio instituutioineen, perheet arkisine käytäntöineen ja media poliittisine ja kaupallisine intresseineen. Toisaalta lähdetään liikkeelle lasten itse tuottamista paikoista.

Kirja on loppuunmyyty. 

Julkaisusta löytyy kuitenkin maksuton PDF, jonka voit ladata täältä.

Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta

Sini Perho

Miten rasismi kiinnitti nuoria toisiinsa vuosituhannen vaihteen Joensuussa? Sini Perho tutkii tässä teoksessa itsensä rasistisiksi tai suvaitsemattomiksi määrittelevien nuorten yhteisöllisyyttä. Kirjassa tarkastellaan rasistiseen miljööseen kuulumisen ehtoja ja yksilöiden suhdetta siihen. Tutkimus kiinnittyy nuorisokulttuuriseen lähestymistapaan samalla pohtien sukupuolen asettamia rajoja ja ehtoja. Rasistisessa nuorten yhteisössä arvostetaan sellaista tavallisuutta, jonka osana on rasismin hyväksyminen.

Lisää koriin

Muistikuvia 00-luvusta

Olli Sinivaara (toim.)

Olli Sinivaaran toimittamassa Muistikuvia 00-luvusta -antologiassa pohditaan nuoruuden olemusta 2000-luvun alun perspektiivistä. Teos koostuu vapaamuotoisista esseistä, artikkeleista ja novelleista, joiden kirjoittajina on nuoria kirjailijoita ja tutkijoita. Tekstit piirtävät niin laajempia historiallisia kaaria kuin omakohtaisia ja yksilöllisiä kuvia nuoruudesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Myös itse nuoruuden käsitettä tutkitaan eri näkökulmista: onko olemassa yksi ”nuoruus”, tavoittaako käsite ”nuoruus” nuoruuden todellista olemusta?

Lisää koriin

Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009

Sami Myllyniemi

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin teemana on taide ja kulttuuri. Taidekohtia pureutuu taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin kokemuksiin ja käsityksiin, mutta ennen kaikkea nuorten omaan tekemiseen. Nuoria ei ole syytä nähdä vain kulttuurin kuluttajina, vaan myös aktiivisina toimijoina.

Loppuunmyyty. Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

 

Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista

Suvi Raitakari ja Elina Virokannas (toim.)

Nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin varmistaminen on monien eri ammattikuntien yhteinen tehtävä ja tavoite. Kirjassa rakennetaan näkökulmia nuorten parissa tehtävän sosiaalityön ja nuorisotyön ydinkysymyksiin: Mikä yhdistää ja mikä erottaa nuoriso- ja sosiaalityön toisistaan? Miksi ne ovat hallinnollisesti ja toiminnallisesti niin kaukana toisistaan? Entä millainen on nuorisotyöntekijän ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti?

Lisää koriin

Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju

Tommi Hoikkala & Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi

Tunnetut sotilaat -teoksen tutkijat osallistuivat varusmiespalvelukseen kolmen kuukauden ajan havainnoidakseen varusmiesten arkea ja kokemusta. Tämä kirja on ainutlaatuinen tutkimuksellinen sosiaalireportaasi, joka syväluotaa nykypäivän varusmieskokemusta ja sen eri ulottuvuuksia.

Lisää koriin

Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää

Onko nuorisojärjestöissä tilaa monenlaisille nuorille? Voiko ystävyys ylittää kulttuuriset rajankäynnit? Miten aikuiset vapaa-ajan ohjaajina voivat rohkaista tai estää monikulttuurisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä? Millaiset tekijät tukevat monikulttuuristen nuorten aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan?

Lisää koriin