Kirjat

Nuori ruumis

Anne Puuronen ja Raili Välimaa

Nuori ruumis avaa tuoreita näkökulmia ruumiillisuuteen ja nuoruuteen: se selvittää, miten ruumiillisuus määrittyy nykypäivän suomalaisten nuorten maailmoissa.

Lisää koriin

Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla

Petri Paju ja Jukka Vehviläinen

Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä. Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia.

Loppuunmyyty.

Kunnallisen nuorisotyön arviointi

Heikki Silvennoinen

Nuorten yhteiskunnallisesta asemasta ja asenteista, nuorisotyöstä sekä nuorten elinolojen parantamiseen tähtäävästä toiminnasta on kerätty kymmenen viime vuoden aikana runsaasti tietoa. Kunnallisen nuorisotyön arviointi 2000 -hankkeen tuloksena eri tahoilla tehdyt selvitykset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee paremmin sekä nuorisopolitiikan tavoitteita että kuntapäättäjiä.

Lisää koriin

Murrosikä ja sukupuoli

Sinikka Aapola

Miksi murrosikä nähdään usein ongelmallisena ikävaiheena? Millä tavoin näkemykset murrosiästä ovat muuttuneet vuosien varrella? Määritelläänkö tyttöjen ja poikien murrosikää eri tavoin? Mitä seurauksia ikämäärittelyllä on nuorten kannalta?

Loppuunmyyty.

Arviointitutkimus ja nuoriso

Kari Paakkunainen (toim.)

Uudet toimijat ovat sekoittamassa poliittista keskustelua ja demokraattisia palautteen muotoja nuorisotoiminnan kentillä. Arvioinnista etsitään työkalua nuorisotoiminnan kehittämiseen ja tulosneuvotteluihin. Kari Paakkunaisen toimittamassa esseekokoelmassa avataan arviointitutkimuksen jännitteitä. Kirjan tekstit heijastelevat arviointitutkimusten käytäntöjä eri näkökulmista - koulutuksesta ja ympäristökasvatuksesta aina evaluaation eettisiin ja poliittisiin ongelmiin.

Lisää koriin

Johdatus nuorisotutkimukseen

Vesa Puuronen (toim.)

Johdatus nuorisotutkimukseen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan nuorison ja nuoruuden historiasta, nuorisotutkimuksen kehityksestä sekä keskeisimmistä nuorisoa koskevista teorioista ja tutkimustuloksista - alan uusimpia näkökulmia unohtamatta.

Loppuunmyyty.

Youth and Life Management

Helve, Helena & Bynner, John

Kirja käsittelee sekä teoreettisesti että käytännöllisesti nuorten elämänhallintaa. Tarkasteltavana ovat muun muassa nuorten siirtyminen koulusta työelämään, työttömyys sekä arvot ja sitoutuminen erilaisiin instituutioihin. 

Loppuunmyyty.

Nuori työtön - itkijä, katsoja vai rankaisija?

Kari Paakkunainen (toim.)

Esseekokoelma, jossa kysytään, onko työ nuorille se niukka hyvä, jonka edessä he polvistuvat? Minkälaista ideologista kamppailua työstä ja sille perustuvan yhteiskunnan murroksesta nuoret käyvät? Miten ajan epävarmuus on käsitetty? Kuka joustaa: vanhat vai nuoret, markkinat vai ale-työmarkkinoille paiskattavat nuoret? Löytävätkö nuoret ja työvoimapolitiikka toisensa: minkälaisen vallan kentällä liikutaan murros-Suomen koulun ja työn välillä? Onko meillä mahdollisuuksia historialliseen kompromissiin työn ja rikkauden jakamisessa?

Tuotetta ei ole varastossa.