Kirjat

Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa

Minna Suutari

Minna Suutarin väitöskirja oikoo suomalaisen syrjäytymiskeskustelun yksiulotteisia olettamuksia nuorten näkökulmasta. Kirja on vastaus toivottomuutta ja kurjuutta korostavalle keskustelulle, jota yhteiskunnan reunalla elävien nuorten ympärillä on viime vuosina käyty. Kirjassa tehdään näkyväksi, mitä on olla nuori palkkatyön marginaalissa. Millaisiin sosiaalisiin verkostoihin nuoret kiinnittyvät yhteiskunnan reunoilla? Millaiset ovat työttömien nuorten ystävyys- ja perhesuhteet tai suhteet hyvinvointivaltion viranomaisiin?

Loppuunmyyty.

Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen siirtymävaiheen tarkastelua

Tapio Kuure, Mika Vuori ja Mika Gissler (toim.)

Kirjan ensimmäisessä osassa lapsuutta ja nuoruutta kuvataan eri lähteistä koottujen tilastojen avulla. Tilastoihin on koottu keskeinen tieto siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointi tai pahoinvointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt. Tilastotietoa on myös tulkittu erikseen asiantuntijapaneelissa ja tulokset on esitetty yhteenvetoina tilastojen lomassa.

Loppuunmyyty.

Pakko riittää

Minna Autio, Ilppo Eresmaa, Visa Heinonen, Virpi Koljonen, Petri Paju ja Terhi-Anna Wilska

Nuorten maksuhäiriöt eivät johdu pelkästään holtittomasta kulutuksesta kuten on väitetty, vaan taustalla on usein monia syitä, esimerkiksi työttömyys, pienituloisuus ja kulutusluotot.

Lisää koriin

Nuori ruumis

Anne Puuronen ja Raili Välimaa

Nuori ruumis avaa tuoreita näkökulmia ruumiillisuuteen ja nuoruuteen: se selvittää, miten ruumiillisuus määrittyy nykypäivän suomalaisten nuorten maailmoissa.

Lisää koriin

Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla

Petri Paju ja Jukka Vehviläinen

Kirjassa tehdään arvioiva yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä. Kirjassa tarkastellaan syrjäytymisen käsitteen lukuisia käyttötapoja ja valaistaan ilmiön sisään piiloutuvia tulkinnanvaraisuuksia.

Loppuunmyyty.

Kunnallisen nuorisotyön arviointi

Heikki Silvennoinen

Nuorten yhteiskunnallisesta asemasta ja asenteista, nuorisotyöstä sekä nuorten elinolojen parantamiseen tähtäävästä toiminnasta on kerätty kymmenen viime vuoden aikana runsaasti tietoa. Kunnallisen nuorisotyön arviointi 2000 -hankkeen tuloksena eri tahoilla tehdyt selvitykset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee paremmin sekä nuorisopolitiikan tavoitteita että kuntapäättäjiä.

Lisää koriin

Murrosikä ja sukupuoli

Sinikka Aapola

Miksi murrosikä nähdään usein ongelmallisena ikävaiheena? Millä tavoin näkemykset murrosiästä ovat muuttuneet vuosien varrella? Määritelläänkö tyttöjen ja poikien murrosikää eri tavoin? Mitä seurauksia ikämäärittelyllä on nuorten kannalta?

Loppuunmyyty.

Arviointitutkimus ja nuoriso

Kari Paakkunainen (toim.)

Uudet toimijat ovat sekoittamassa poliittista keskustelua ja demokraattisia palautteen muotoja nuorisotoiminnan kentillä. Arvioinnista etsitään työkalua nuorisotoiminnan kehittämiseen ja tulosneuvotteluihin. Kari Paakkunaisen toimittamassa esseekokoelmassa avataan arviointitutkimuksen jännitteitä. Kirjan tekstit heijastelevat arviointitutkimusten käytäntöjä eri näkökulmista - koulutuksesta ja ympäristökasvatuksesta aina evaluaation eettisiin ja poliittisiin ongelmiin.

Lisää koriin

Johdatus nuorisotutkimukseen

Vesa Puuronen (toim.)

Johdatus nuorisotutkimukseen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan nuorison ja nuoruuden historiasta, nuorisotutkimuksen kehityksestä sekä keskeisimmistä nuorisoa koskevista teorioista ja tutkimustuloksista - alan uusimpia näkökulmia unohtamatta.

Loppuunmyyty.