Kirjat

Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista

Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus & Pasi Koski

Liikunnan hyötyjä pidetään kiistattomina. Silti monet päätyvät jo nuorella iällä elämäntapaan, johon ei kuulu liikunnan harrastaminen. Miksi liikunta ei kiinnosta tai miksi aiempi innostus hiipuu? Millaisia liikuntakokemuksia vähän liikkuvilla nuorilla on ollut elämänsä eri vaiheissa? Miten liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen tultaessa? Tässä tutkimuksessa muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia laajan kyselyaineiston ja elämäkerrallisten haastattelujen avulla.

Lisää koriin

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi

Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.)

Nuorison väitetään olevan poliittisesti apaattista ja välinpitämätöntä. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus ja vaikutuspyrkimykset eivät käänny korkeiksi äänestysprosenteiksi, mutta nuorten
aktiivisuuden kokonaiskuva on monisärmäisempi kuin uskotaan.

 

Lisää koriin

Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon

Marja Peltola & Jenni Moisio

Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti.

Maksuttoman verkkojulkaisun löydät täältä.

 

Lisää koriin

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)
ISBN: 978-952-7175-18-7 (nid.)
ISBN: 978-952-7175-19-4 (PDF)
sivuja: 210
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi

 

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 185, Tiede

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 105, Tiede

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 

 

 

 

Lisää koriin