Tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Toimikunta kokoontuu syksyllä 2016 kaksi kertaa: 15.9. (lausuntopyynnöt viim. 29.8.) ja 22.11. (lausuntopyynnöt viim. 1.11.)

Lue lisää

Puheenvuoroja tutkimusetiikasta

Tieteiden talolla Lasten ja nuorten tutkimuksen muuttuvat etiikan kentät -seminaarissa 27.5.2016 pohdittiin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä, joita tutkijat kohtaavat työssään. Seminaarin puheenvuoroja voi katsella Nuorisotutkimusseuran YouTube-kanavalla ja Tutkimuseettisen toimikunnan sivulla.

Lue lisää

Näkökulma

Järjestyksessään 25. Näkökulma käsittelee huippu-urheilijaksi ja taiteilijaksi kasvamista 2000-luvun Suomessa. Lue Mikko Salasuon ja Mikko Piispan analyysi "Urheilijuutta ja taiteilijuutta tutkitun tiedon pohjalta".

Lue lisää

Uusi julkaisu: I am Fire but my Environment is the Lighter

I am Fire but my Environment is the Lighter perustuu Barentsin alueella asuvien nuorten taideteosten tutkimiseen. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten alueen nuoret näkevät asemansa ja pohtii tämän vaikutusta nuorisopoliittisiin päätöksiin. Taideperustaisia menetelmiä käytetään nuorten elinolosuhteiden, osallisuuden ja päivittäisen arjen tutkimiseen.

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää
image description