Opinnäytetyökisa

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla.

Lue lisää

Exceptional Life Courses -teos julkaistu

Taiteilijan elämänkulku ja Huippu-urheilijan elämänkulku -kirjoista on julkaistu lyhennetty englanninkielinen versio, Exceptional Life Courses – Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland. Julkaisusta järjestetään keskustelutilaisuus tiistaina 31.5. klo 16–17 Gaudeamus Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Helsinki). Tervetuloa!

Lue lisää

Uusi julkaisu: I am Fire but my Environment is the Lighter

I am Fire but my Environment is the Lighter perustuu Barentsin alueella asuvien nuorten taideteosten tutkimiseen. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten alueen nuoret näkevät asemansa ja pohtii tämän vaikutusta nuorisopoliittisiin päätöksiin. Taideperustaisia menetelmiä käytetään nuorten elinolosuhteiden, osallisuuden ja päivittäisen arjen tutkimiseen.

Lue lisää

Näkökulma

Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan epilogissa tutkija Tiia Laukkanen, tutkijatohtori Marja Peltola ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää tekevät läpileikkauksen sarjan teksteistä sekä hallitusohjelman nuoruuskuvasta ja sukupolvien välisistä suhteista.

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää
image description