Kuinka toteuttaa verkkoetnografiaa eettisesti?

Verkko on nuorille arkinen toimintaympäristö ja se tarjoaa heille monia mahdollisuuksia itsenäiseen sisällöntuotantoon. Tutkimukselle nämä sisällöt tarjoavat mielenkiintoista aineistoa, mutta ne pakottavat pohtimaan myös tutkimuseettisiä kysymyksiä uudesta näkökulmasta.

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description