Nuorisobarometri 2017

Vuoden 2017 Nuorisobarometri Opin polut ja pientareet (toim. Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi) julkistetaan 20.3. Barometrin teemana on osaaminen ja koulutus. Julkistustilaisuutta voi seurata myös netissä.

Lue lisää

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön? Osallistu Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailuun! Kilpailu käydään kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa.

Lue lisää

Avoin tutkijaseminaari nuorista ja palveluista

Teetkö tutkimusta nuorista ja heille suunnatuista palveluista? Avoimessa tutkijaseminaarissa 28.5. paneudutaan nuoria ja palveluita käsittelevään tutkimukseen. Seminaarissa on mahdollista esitellä omaa työpaperiaan tai siihen voi osallistua kuuntelijana.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description