Ajankohtaista

Nuorisotutkimusseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmamme on julkaistu verkossa. Ensi vuoden painopistealueita tulevat olemaan mm. globaali vuoropuhelu, tutkimustoiminnan menetelmällinen rikastuttaminen, eettisesti kestävä tutkimus sekä vaikuttava viestintä. 

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia

 
Nuorisotutkimusverkosto julkaisee kirjoitussarjan, joka analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia. Kirjoitussarjassa parikymmentä alansa tutkijaa pureutuu aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta. Kirjoittajina toimii monitieteinen joukko tutkijoita niin Nuorisotutkimusverkostosta kuin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. 

Lausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta


Nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori Elina Pekkarinen on tehnyt lausunnon lastensuojelun näkökulmasta koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Kiire aikuisuuteen leimaa toimeentulotuen varassa elävien maahanmuuttajanuorten elämää

Minkälaisia elämänpolkuja toimeentulotuen varassa elävät maahanmuuttajanuoret ovat kulkeneet? Kysymykseen toivottiin tutkimuksellisia vastauksia Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeen käynnistyessä vuonna 2012. Kurvi-hankkeessa on tuettu kolmen vuoden ajan noin sataa työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän reunamilla olevaa 18–25-vuotiasta maahanmuuttajanuorta.

Nuorisotutkimusseuran hallitus vuodelle 2016 valittu

Nuorisotutkimusseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 12.11.2015 Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tampereella. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2016 sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo-ja menoarvio vuodelle 2016.