Ajankohtaista

Matka- ja kielentarkastusapurahat Nuorisotutkimusseuran jäsenille

Nuorisotutkimusseura julistaa haettavaksi matka- ja kielentarkastusapurahoja. Matka-apurahojen suuruus on enintään 1500 euroa, ja kielentarkastusapurahojen enintään 500 euroa / hakemus. Apurahat on tarkoitettu Nuorisotutkimusseuran jäsenille ja niiden käyttöaika on 1.6.2015–31.5.2016.

Selvitys paikantaa nuorten oikeuksien toteutumisen ongelmakohtia

Tutkija Outi Lepolan tekemä selvitys tuo esiin epäkohtia nuorten oikeuksien toteutumisessa. Nuoriin kohdistuu monenlaista syrjintää, tietyt tekijät aiheuttavat laaja-alaista epätasa-arvoa ja tietyt ryhmät kohtaavat syrjintää useilla eri elämänaluilla.

Syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tasapainottelevat itsemääräämisen ja täytymisen välillä

Tarja Juvosen väitöskirja Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä tarkastelee aikuistumista, nuoruuteen olennaisesti kuuluvaa paikan löytämistä aikuisten maailmassa.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta aloitti toimintansa

Nuorisotutkimusseuran yhteyteen on perustettu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta.

Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin -teemasarja Kommentissa

Nuorisolakia koskeva kuulemiskierros pidettiin tammikuusta maaliskuuhun eri puolilla Suomea. Aluehallintovirastot sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivät tapahtumia Tampereella, Mikkelissä, Turussa, Oulussa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Jokaista tapahtumaa seurasi nuorisotutkija.