Näkökulma: Etäisyydet luovat eriarvoisuutta

Järjestyksessään 27. Näkökulma käsittelee etäisyyksien merkitystä maaseudulla asuvien nuorten elämässä. Etäisyydet koskevat paitsi palveluiden saatavuutta, myös rajoittavat mahdollisuuksia vertaissosiaalisuuteen. Tutkija Tomi Kiilakosken mukaan etäisyyksien merkitystä ei ole nähty riittävän selkeästi nuorisopolitiikassa.

Lue lisää

Kartoitamme lasten ja nuorten palvelukokemuksia

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on käynnistänyt tiedonkeruun lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevista tutkimuksista ja selvityksistä. Katsauksen lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto.

Lue lisää

Tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 22.11. (lausuntopyynnöt viim. 1.11.)

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää
image description