Ajankohtaista

Nuorten poliittinen toimijuus ei rajoitu pelkkään äänestämiseen

Syyskauden ensimmäisessä Näkökulmassa tarkastellaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Sen tulokset perustuvat Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n helmikuussa 2015 toteuttamaan kyselytutkimukseen, jolla kartoitettiin nuorten asenteita ja kokemuksia poliittisesta osallistumisesta.

Lausuntopyynnöt Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettiselle toimikunnalle

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen toimikunnan syksyn ensimmäinen kokous on 15.9.2015. Käsiteltäväksi aiotut lausuntopyynnöt tulee jättää sähköisesti viimeistään 1.9.2015.

Uusintapainoksia Nuorisotutkimusverkoston kirjoista

Nuorisotutkimusverkoston loppuunmyydyistä julkaisuista Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa (Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski, toim.) ja Kehittyvä nuorisotyö (Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund, toim.) on otettu uusintapainokset. Kirjoja on jälleen saatavilla Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Tutkimuksen oivallukset eivät synny nopeasti

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille?

Somalialainen identiteetti on monimuotoinen

12th Somali Studies International Association Congress
Revisiting Somali Identities – Addressing Gender, Generation and Belonging
Tieteiden talo ja Helsingin yliopiston päärakennus 20.–22.8.2015