Finnish Youth Research Anthology 1999-2014

Kokoelmateos Finnish Youth Research Anthology 1999-2014 julkaistaan 4.3.2016. / The registration for the book launch of Finnish Youth Research Anthology 1999-2014 by Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds.) is now open. The event is open to anyone interested.

Lue lisää

Nuorisobarometri 2015

Rahan merkitys nuorten arjessa on tuoreen Nuorisobarometrin mukaan suuri, ja erot taloudellisissa resursseissa tuottavat myös sosiaalista eriarvoisuutta. Joka kolmas haastatelluista nuorista on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia, ja joka kuudes on ollut tapaamatta ystäviään.

Lue lisää

Näkökulma

Tutkijat Satu Olkkonen ja Fanny Vilmilä kysyvät, voidaanko kulttuuria ujuttaa kärkihankemuottiin - ja mitä siitä mahdollisesti seuraa? Yliopistonlehtori Päivi Armila taas muistuttaa, että niin paljon kuin kiinnittymisestä ja osallisuudesta puhutaankin, jäävät syrjäseutujen nuoret herkästi syrjään niin koulutuksen kuin kulttuurin antimista. Lue uusimmat Näkökulmat.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Julkaisutoiminta

Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan lähtökohtana on tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uusia näkökulmia avaavia julkaisuja.

Lue lisää

Jäsenyys

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Lue lisää
image description