Ajankohtaista

Aurinkoista kesää!

Nuorisotutkimusseuran toimistolla ollaan kesälomilla. Laskutukseen, jäsenyyteen sekä lehti- ja kirjatilauksiin liittyvät asiat käsitellään heinäkuun loppuun mennessä. Rekrytointeihin liittyvien hakemusten vastaanotto on hoidettu sijaisjärjestelyin. Haastatteluihin kutsuttaviin ollaan yhteydessä kesä-heinäkuun taitteessa.

Kevätkauden viimeisessä Näkökulmassa pohditaan nuorten ohjauksen haasteita

Nuorten syrjäytymisestä on keskusteltu ja kirjoitettu viime vuosina paljon.  Keskustelu on nostanut esiin tarpeen kehittää matalan kynnyksen moniammatillista ohjausta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi.

Haastattelukutsu asevelvollisuus- ja maanpuolustuskäsitysten tutkimukseen

Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeeseen haetaan haastateltaviksi 1950- ja 1960-luvuilla syntyneitä isiä sekä 1970-luvun jälkeen syntyneitä miehiä ja varusmiespalveluksen suorittaneita naisia. Tutkimuksessa tarkastellaan eri-ikäisten kokemuksia, käsityksiä ja ajatuksia asevelvollisuuteen ja maanpuolustukseen liittyen.

Uusin Näkökulma peräänkuuluttaa aikuisilta aktiivisempaa puuttumista lasten ja nuorten syrjintä- ja väkivaltakokemuksiin

Nuorisotutkimusverkostossa viime vuosina tehdyt kyselytutkimukset osoittavat lasten ja nuorten väkivalta- ja syrjintäkokemukset aikuisväestöä yleisemmiksi.

Toimistosihteerin perhevapaan sijaisuus avoinna Nuorisotutkimusseura ry:ssä

Nuorisotutkimusseura ry etsii toimistosihteeriä perhevapaan sijaiseksi. Työsuhde alkaa 7.9.2015 ja päättyy 31.8.2016.

Toimistosihteerin monipuolisiin työtehtäviin kuuluu mm.